Sammenslutningen af europæiske fiskeopdrættere (FEAP) rettede på deres årlige generalforsamling en hård kritik mod de europæiske fiskeriministre.

På FEAPs generalforsamling, der netop er afholdt i København, blev de europæiske fiskeriministre kritiseret voldsomt for ikke at kunne blive enige om indholdet i den nye Europæiske Fiskerifond.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fonden skal bruge knap 30 milliarder kroner over de næste seks år til at udvikle EUs fiskesektor. Det skal blandt andet give akvakultursektoren et løft, når EUs store mangel på spisefisk skal imødekommes.

Uenigheden blandt de europæiske fiskeriministre skyldes forhold der vedrører det traditionelle fiskeri. FEAP mener, at det er helt uacceptabelt, at akvakultursektoren skal blive gidsel i det spil.

- Det er utilfredsstillende, at vi nu igen skal straffes for forhold der vedrører fiskeriet. Den danske regering har i år afsat 250 millioner kroner til ophugning af fiskekuttere. Derfor er der alt for få midler til at udvikle akvakultursektoren.

- Oven i det kommer nu forsinkelsen af den nye fond. Det er ærgerligt og frustrerende, at akvakultur skal lide under fiskeriets problemer. Der er et akut behov for, at den danske minister i fællesskab med sine europæiske kolleger indser, at opdræt af fisk er et vækstområde, der skal investeres i.

Det siger Jacob Bregnballe, formand for Dansk Akvakultur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

FEAP har nu rettet henvendelse til EU Kommissionen og har opfordret til, at man adskiller akvakultur fra fiskeriet. Det betyder, at den del af fonden, som handler om opdræt af fisk, kan træde i kraft som planlagt den 1. januar 2007. Sker det ikke, vurderer FEAP, at forsinkelsen vil koste tab af arbejdspladser og konkurrenceevne, og det vil betyde en øget import af fisk.