I 1984 introducerede Danfoil princippet med en såkaldt forstøver i stedet for dyser til at give den korrekte dråbestørrelse. Et system, som hovedsageligt kun var kendt i USA og Canada.

I 2001 blev en ny Eurofoil-forstøver patentanmeldt og introduceret på Danfoil-sprøjterne. I dag, over 20 år siden efter den først forstøver blev taget i brug, er det stadig de små specialformede komponenter, der styrer dråbestørrelsen på Danfoils to modeller af sprøjter - ConCorde og AirBoss.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordelene er lavere væskeforbrug, mindre dosering af kemikalier og bedre styring af dråberne ned på afgrøden, mener Hans Chr. Juel, salgsansvarlig hos Danfoil.

- Normal væskemængde med en Danfoil-sprøjte er 30 til 40 liter pr. hektar. Det kan lade sig gøre på grund af udformningen af forstøveren, der langt fra er konstrueret som en almindelig dyse.

- Forstøveren giver en retningsbestemt tåge, idet luften nærmest danner et rør omkring væsken ned til planten. Når vi kan styre væsken, kan vi også gøre dråberne mindre, hvilket giver en bedre afsætning på planten, fortæller Hans Chr. Juel om det lave væskeforbrug.

For at opnå et korrekt spredebillede, når der ikke sker en vinkling af væsken, sidder forstøverne for hver 16 centimeter på bommen, modsat almindelige bommem, hvor afstanden er 50 centimeter.

- Når væsken ikke vinkles, er vi heller ikke afhængige af, at vi skal have en nøjagtig afstand ned til afgrøden for at opnå et korrekt spredebillede, tilføjer Hans Chr. Juel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Luftmængde afgør dråbestørrelse

Hvor andre sprøjter kan skifte dyser og tryk efter forholdene, så kan der kun ændres på lufttrykket på Danfoils sprøjter - forstøveren kan ikke skiftes og findes kun i én model. Det hænger sammen med, at væskemængden kan forblive den samme uanset indstillingen på lufttrykket.

Når det blæser op under sprøjtning, nedsættes luftmængden. Det giver større dråber, der indeholder en større mængde kinetisk energi, hvilket er lig med mindre afdrift.

- Det er det samme som at skifte dyse på en almindelig sprøjte, bortset fra at vi kan gøre det inde i traktoren ved at sænke lufthastigheden. Det giver også den mulighed, at man over en bakketop eller andre steder hvor der kan være vindstød, har muligheden for i en periode at sænke lufthastigheden, så der ikke sker så stor en afdrift, forklarer Hans Chr. Juel.

Lav væskemængde - høj kapacitet

Den lave væskemængde, som Danfoil anbefaler, afstedkommer også andre fordele. ConCorde-trailersprøjten har et tankindhold på 3.000 liter, og med 30 liter væskeforbrug pr. hektar bliver det pludselig til mange hektar, inden sprøjten igen skal fyldes op. En fordel, som er svær at komme uden om, med de krav til effektivitet, der stilles i dag.

- Vi kan sprøjte 100 hektar med en sprøjte, der fuldt lastet vejer fem ton. Så jordstrukturen nyder også godt af det lave væskeforbrug, fastslår den salgsansvarlige med et smil.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Chr. Juel fortæller, at der i nogle tilfælde benyttes 50 liter pr. hektar i kartofler, men ellers har forsøg vist, at der ikke opnås en mereffekt ved at øge væskemængden i almindelige kornafgrøder.

Rent vand i tanken

Fælles for både model ConCorde og den liftophængte AirBoss er, at de kan monteres med injektionssystem til kemikalierne.

Rent vand fyldes i sprøjten, og kemikalierne i koncentreret form hældes i op til seks forskellige beholdere, hvilket er det maksimale antal beholdere, sprøjten kan udstyres med.

På den måde kan man eksempelvis have svampe- og ukrudtmidler med i marken, og man har mulighed for at pletsprøjte mod eksempelvis flyvehavre.

De forskellige kemikalier kan til- eller frakobles uafhængigt af hinanden. Systemet har blot en reaktionstid på mellem 20 og 50 meter. Det er den tid, det tager, fra injektionspumpen lukker op for vandet og blander kemikaliet med rent vand i en speciel manifold, til væsken når ud til bommen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det giver ikke bare fordele for landmanden. Også maskinstationer, som omkring 50 procent af vores salg går til, kan nyde godt af injektionssystemet. De kan nemlig planlægge en dag geografisk optimalt, i stedet for at planlægge efter hvilke kunder der skal have sprøjtet med de samme midler, fremhæver Hans Chr. Juel.

- Bliver vejret dårligt kan man køre hjem og parkere sprøjten og fortsætte næste dag. Der står ikke en halv tankfuld af blandede kemikalier og bundfælder, og man kommer uden om problemet med at blande mere end man har brug for, fortsætter han.

På computeren kan man endvidere se nøjagtigt hvor mange liter af det koncentrerede kemikalie der er brugt. Mængden måles nemlig af pumperne - en feature som især maskinstationer nyder godt af, når de skal afregne mængden af brugt kemikalie over for landmanden.

Væk med vaskepladsen

Det rene vand i tanken er også noget, som forskellige myndigheder sætter pris på. Ifølge Hans Chr. Juel har flere brugere af sprøjter med injektionspumperne fået lov til at undlade en vaskeplads, som følge af det "rene" system.

- Når en sprøjtning er overstået startes rengøringsprogrammet. Det, der sker, er at retningen i injektionspumperne ændres, så der tages vand fra tanken ind i rørføringen til de koncentrerede kemikalier, mens kemikalierne i rørene pumpes tilbage i beholderne. Pumperne ved nøjagtig, hvilken volumen rørene har, og derfor tages kun nøjagtig den mængde vand ind, der svarer til volumen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vandet suges derefter ud igen og videre ud i bommen. Resten af rengøringen foregår med det rene vand fra tanken, der suges ud og skyller bommen igennem, forklarer Hans Chr. Juel.

- Hele processen tager fem til syv minutter, og derefter er sprøjten 100 procent ren og klar til nye kemikalier, fortsætter han.

Både han og resten af firmaet Danfoil savner dog rene retningslinier i lovgivningen, der kan fortælle om en vaskeplads kan undlades eller ikke.

- Nu er det i stedet individuelle instanser, der vurderer, om en vaskeplads kan undlades, fortæller han.

Satser på Danmark

Hvor nogle firmaer satser globalt, har den lille virksomhed i Løgstør valgt hovedsageligt at koncentrere sig om de danske kunder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er en forholdsvis lille virksomhed, så vi har ikke helt den samme økonomiske frihed til at satse store summer i andre markeder.

- I stedet prøver vi på at lave produkter, der på grund af kvaliteten kan tiltrække købere, forklarer Hans Chr. Juel.

Løgstør-virksomheden beskæftiger 14 medarbejdere. Det lave antal medarbejdere skyldes primært, at de fleste komponenter produceres hos underleverandører. I stedet tager Løgstør-lokaliteten sig af udvikling, samling og igangsætning af sprøjterne og hjælper også til med salg og markedsføringen hos forhandlerne.

- Vi sælger et pænt antal sprøjter om året, og vi føler os ikke så presset af de andre fabrikanter, for de har jo ikke et system, der er mage til vores. Landmænd og maskinstationer, der har stiftet bekendtskab med en Danfoil-sprøjte, ved også, hvad vi står for, og hvad vi kan. Så vi er her også om 20 år, siger Hans Chr. Juel.