Abonnementsartikel

Udviklingen af økologisk jordbrug er steget primært på grund af politisk støtte til miljøet og har resulteret i bred støtte til forskning, rådgivning, oplysning til forbrugerne og udvikling af markedet

I dag har de fleste EU-lande en aktionsplan, hvor der er beskrevet hvilke mål, der er for udviklingen af det økologiske jordbrug i fremtiden. Det skriver Matthias Stolze og Nicolas Lampkin i et indlæg til Økologi Kongressen.

Matthias Stolze er leder af den Socioøkonomiske enhed på Institut for forskning i Økologisk Jordbrug, FiBL, i Schweiz, mens Nicolas Lampkin er leder af Instituttet for Landdistriktsudvikling på Universitetet i Wales, Storbritannien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den store udbredelse af aktionsplanerne skyldes primært den politiske støtte både fra EU og fra de nationale politikere.

I 2004 var 3,9 procent af det europæiske landbrugsareal omlagt til økologisk jordbrug. Det svarer til mere end seks millioner hektar fordelt på cirka 153.000 bedrifter.

Støtter på flere måder

Alle EU-lande har i dag implementeret EU-kommissionens forordning om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler.

Det har givet basis for udvikling af det økologiske marked og politisk støtte.

De fleste af EU-landene giver støtte til omlægning til økologisk jordbrug og fortsat økologisk produktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er dog meget store forskelle på, hvor meget støtte man kan få, afhængig af hvilket land man bor i.

Men i 2003 var gennemsnittet i de daværende 15 EU-lande på 1.380 kroner pr. hektar ifølge indlægget fra Matthias Stolze og Nicolas Lampkin.

Heraf lå Tyskland højest med 3.015 kroner pr. hektar på grund af stort fokus på dyrkning af højværdi-afgrøder, mens England lå lavest med 270 kroner pr. hektar, fordi de har så store græsarealer.

I Danmark lå støtten i gennemsnit på 581 kroner pr. hektar.

Mere økologi

Siden sidst i 1990'erne har det politiske fokus på at fremme økologisk jordbrug udviklet sig fra ensidig udvikling af økologisk jordbrug til nu at være en mere balanceret blanding af strategier for udbud og efterspørgsel, som i de fleste lande er integreret i de nationale eller regionale aktionsplaner ifølge indlægget fra Matthias Stolze og Nicolas Lampkin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag bruges der mange ressourcer til at støtte oplysning, uddannelse, forskning, rådgivning og udvikling generelt indenfor økologisk jordbrug.

Det er dog stadig ikke så almindeligt i de 10 nye medlemslande.

Denne brede blanding af tiltag giver markante muligheder for udviklingen af landdistrikterne.

Den nylige indførsel af det europæiske landdistriktsprogram for 2007 til 2013 giver store muligheder for en videre udvikling af den økologiske sektor.

Støtten giver markedsproblemer

Det er indførelsen af økonomisk støtte og det, at man kunne blive certificeret økologisk landmand, som har skabt grundlaget for den hurtige udvikling af den økologiske sektor i de fleste lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det har også i mange tilfælde ført til markedsproblemer, fordi størrelsen af den økologiske sektor har været for stor til efterspørgslen af de økologiske produkter ifølge indlægget fra Matthias Stolze og Nicolas Lampkin.

For at udgå det i fremtiden er det vigtigt, at der sker en samtidig udvikling og markedsføring af de økologiske produkter. På den måde kan efterspørgslen følge med udbudet.