Abonnementsartikel

Elsam har søgt om tilladelse til først et ethanolanlæg på korn, og senere kommer en ansøgning om et andengenerationsanlæg på halm. Placeringen er udpeget til Studstrupværket

Studstrupværket nord for Århus er udset til at huse først et bioethanol-anlæg på korn, og senere er det planen at bygge et tilsvarende anlæg, der kan forvandle halm til biobenzin.

Til forskel fra de øvrige bioethanolprojekter, som forventer at kunne ombygge første generationsanlæg til anden generations anlæg, så skelner Elsam de to anlægstyper.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Kornanlægget skal fungere selvstændigt, og vi ønsker at bygge et halmanlæg som en selvstændig linje i Studstrup-projektet, siger projektleder Ivan Hundebøl fra Elsam Engineering.

- Det bliver en test af den rigtige måde at bygge dem på, og det kan jo være, at vi kan bygge et bioethanolanlæg på et andet kraftværk, hvor korn og halm er integreret, siger Ivan Hundebøl.

Synergieffekter

Elsams projekt ved Studstrupværket er skruet sådan sammen:

Der investeres cirka 750-800 millioner kroner.

470.000 tons hvede købes i en radius af omkring 100 kilometer., måske opkøbt gennem et grovvareselskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anlægget baseres på hvede.

På et senere tidspunkt vil Elsam søge tilladelse til et nyt anden generationsanlæg på halm og evt. anden cellulose.

140.000 kubikmeter bioethanol produceres årligt

Anlægget bygges ved Elsams kraftværk Studstrupværket ved Århus, hvor der er havn og damp fra turbinen, der kan give synergieffekt i procesanlægget. Studstrupværket har flest driftstimer af alle kraftværker - derfor placeringen her.

Affald og træflis

Selv om halm og anden cellulose kan benyttes på anden generationsanlæg, så kan man ikke nøjes med halm. Der er ganske enkelt ikke nok af det herhjemme, så der skal også anvendes korn og andre stivelsesholdige afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På længere sigt forestiller Elsam sig, at også affald kan omdannes til bioethanol, men der vil gå mange år, siger civilingeniør i Elsam, Preben Birr-Pedersen og tilføjer:

- Det er ikke alene en anden teknologi, men vigtigere er det, at affaldet først er kildesorteret, altså helt renset for metaller og andet, som vil virke uheldigt i procesanlægget. Men det kan også blive aktuelt at anvende træflis, som Sverige arbejder en del med, siger han.

Hvis Danmark kommer med som et aktivt marked og opfylder EU's målsætninger, så skal der bruges i hvert fald tre bioethanolanlæg. Der er heller ikke biomasse på markerne til flere værker, og det vil gøre det nødvendigt at anvende affald.

Beslutning ikke taget

Først når - og hvis - myndighederne giver tilladelse til at starte produktionen på Studstrupværket, tager Elsam og ejeren DONG stilling til en realisering.

- Først når vi har tilladelsen, tager vi beslutningen. Vore overvejelser går blandt andet på, om vi skal vente på et dansk hjemmemarked. Vi ser selv vores marked som europæisk, men det er bedst, hvis det danske aftagermarked også er der, siger Preben Birr-Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektleder Ivan Hundebøl er fortrøstningsfuld med hensyn til det politiske klima:

- Inden nogen kan nå at bygge et bioethanolanlæg, så er jeg vis på, at der er en forståelse mellem EU og Danmark om bioethanol, fastslår han.