Abonnementsartikel

Stiger prisen på korn, vil det betyde mindre svineproduktion og dermed stigende svinepris, vurderer branchefolk

Den stigende produktion af energi på basis af majs, korn og oliefrø vil få indflydelse på foderpriserne.

Det er der stor enighed om i svinebranchen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men hvor meget, prisen vil stige, og hvordan stigningen skal håndteres, er der mindre enighed om.

Der er heller ikke enighed om, hvorvidt det er et verdensomspændende fænomen, eller om det bliver i Nordamerika, at de stigende priser på korn og majs vil slå mest igennem.

Det viser en rundspørge, Maskinbladet har foretaget.

Tror ikke på fordobling

- Jeg tror ikke, at hvede vil stige til den dobbelte pris inden for det kommende år, siger Karsten Flemin, markedsanalytiker ved Danish Meat Association (DMA). Han peger på, at hvedefutures ikke udviser en sådan stigning på nuværende tidspunkt.

- Sker det alligevel, at kornprisen stiger så voldsomt, vil prisen på svinekød følge efter, fordi produktionen vil falde, når planteavlerne kan tjene mere ved at sælge deres afgrøder frem for at bruge dem til grisene, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Karsten Flemin pointerer, at for at denne effekt skal gøre sig gældende, skal det være en prisstigning på korn, der er verdensomspændende.

- Er det kun her i Danmark, at prisen på korn stiger, vil vores konkurrenceevne svækkes, og så står vi dårligere.

- Er der derimod tale om en prisstigning, som slår hårdere igennem i USA og Canada, hvad udviklingen i future-priserne for tiden illustrerer, vil vi stå stærkere i konkurrencen, forklarer han.

En forsinkelse

Forholdet mellem udbud og efterspørgsel på svinekød ændrer sig ikke over meget kort tid, og stigende kornpriser vil derfor ikke umiddelbart få prisen på svinekød til at stige.

- Hvor lang tid, der går, før svineprisen indretter sig efter den ændrede ligevægt, er meget svært at spå om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men jeg formoder, at det vil gå relativt hurtigt, såfremt der kommer en så dramatisk stigning på korn, mener Karsten Flemin.

- Så det kan komme til at gøre ondt et stykke tid hos nogle producenter, hvis de skal betale meget for foderet, uden at prisen på svinekødet er fulgt med op, konstaterer han.

Gang i foderhandlen

Allerede på nuværende tidspunkt er der gang i tegning af foderkontrakter for den kommende sæson.

- Spørgsmålet er, hvornår stigningen sætter ind, siger Niels Kjeldsen, afdelingschef i DMA.

Han mener, at konsekvensen af de stigende kornpriser i høj grad hænger sammen med, hvordan den enkelte svineproducent sikrer sig via foderkontrakter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er før set, at et-årige kontrakter har redet stormen af for dem, der tegnede sådanne kontrakter i tide, mener han.

Niels Kjeldsen forklarer, at i lande som Frankrig og Tyskland, hvor der er tradition for kun at tegne foderkontrakter for et til to måneders forbrug, kan det gøre væsentligt mere ondt, hvis der kommer en større prisstigning på korn.

Hold vejret

Hos Danske Svineproducenter er direktøren, Hans Aarestrup, ikke i tvivl om, hvad han ville gøre, hvis han selv var svineproducent.

- Jeg ville ikke tegne en foderkontrakt endnu.

- Som et gennemsnit af en årrække har det altid vist sig, at prisen falder med cirka 10 kroner pr. 100 kg fra nu af og frem til september – eller i hvert fald til mejetærskerne starter i korn, forklarer Hans Aarestrup.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For ham er det helt klart, at svineproducenterne skal passe på med at overvurdere deres evner som markedsanalytikere med hensyn til prisen på korn og andre foderafgrøder.

- Foderstofferne har professionelle medarbejdere til den slags, og for dem er det en gave, at der nu bliver råbt højt om eventuelle store prisstigninger på korn.

- Men har man forventning om, at priserne vil stige mere end de 10 kroner, faldet normalt vil være frem til høst, så skal man selvfølgelig handle nu, mener Hans Aarestrup.

Kornet vil stige

Det er ikke lykkedes Maskinbladet at træffe Bent Claudi Lassen, formand for DMA, inden vores deadline.

Han skriver imidlertid i lederen i den seneste udgave af DS Nyt følgende:

Artiklen fortsætter efter annoncen

”Vicegeneraldirektør Lars Hoelgaard, EU’s Generaldirektorat for Landbrug, fastslog således, at det er EU’s målsætning, at 5,75 procent af oliebehovet skal dækkes af biobrændsel med udgangen af 2010. Det vil øge efterspørgslen på oliefrø og korn.

Det vil betyde højere kornpriser, men samtidig give et fald i proteinfoderpriserne. Lars Hoelgaard forudser således, at priserne på rapsskrå vil falde med op til 35 procent og priserne på sojaskrå med syv procent. Den øgede alkoholproduktion vil desuden øge udbuddet af hvede- og majsgluten og føre til et prisfald på cirka 40 procent i forhold til i dag.

Konsekvensen vil være, at proteinindholdet i foder vil øges, og at importerede kornerstatninger som fx tapioca vil erstatte en del af kornet. Samlet set forudses det, at foderomkostningerne vil stige mindre end kornpriserne generelt som følge af den øgede produktion af biobrændsel.”