Abonnementsartikel

Dansk Svineproduktion har udsendt nye normer for aminosyrer, tryptofan, og for fosfor

Det kommer til at koste et par kroner mere i foderomkostninger pr. gris, at der er kommet nye normer for aminosyren, tryptofan. Denne prisændring kan også ske for de kontrakter, der allerede er indgået.

Det er Dansk Svineproduktion, der på baggrund af de seneste forsøg, har udsendt nye normer for indholdet af tryptofan og fosfor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selv om normændringerne kommer meget ubelejliget lige efter, at vi har meldt ud med de nye blandinger for den kommende fodringssæson, og selv om vi har lavet de første kontrakter, så har vi en politik om altid at tilrette vore blandinger til de normer,der er meldt ud fra Dansk Svineproduktion, siger produktchef Henning Sørensen, Aarhusegnens Andel.

Derfor er blandt andet Aarhusegnens Andel i fuld gang med at justere sine blandinger til de nye normer.

Den nye norm for tryptofan medfører prisstigninger på smågrisefoder på tre til seks kroner pr. 100 kg, hvilket i gennemsnit betyder cirka to kroner pr. gris.

Prisjusteringen vil dog variere meget fra blanding til blanding. Størst bliver den for fravænningsblandinger, men også her vil prisjusteringen variere efter sammensætningen.

- Er der for eksempel et forholdvist højt indhold af kartoffelproteiner, betyder normændringen knap så meget, siger Henning Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Normen ændres også for slagtesvinene, men her er der i forvejen en overforsyning af tryptofan via de normale råvarer, hvorfor ændringen ikke får den store betydning. Det er derimod ikke tilfældet med smågrisefoderet, for smågrisene – især i forbindelse med fravænningen – har behov for ekstra tildeling af denne aminosyre, oplyser produktchefen i Aarhusegnens Andel.

Fosfor-nomen er blevet reduceret

Også fosfor-normen er blevet ændret.

Forsøg har vist, at der ikke er behov for så højt et indhold af fosfor, som hidtil vurderet. Derfor vil tilsætningen af fosfor blive reduceret i svineblandingerne.

Dette får dog ikke nogen nævneværdig økonomisk betydning.

I smågriseblandingerne bliver der tale om en prisreduktion på under 25 øre pr. 100 kg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisændringer på kontraktpriser

Foderkontrakter er normalt forsynet med en klausul om, at norm-ændringer vil blive fulgt op med prisjusteringer.

- Normalt justerer vi ikke prisen, hvis de nye normer medfører prisændringer på under 25 øre pr. 100 kg, siger Henning Sørensen.

- Men tryptofan er en dyr aminosyre og medfører derfor justering af prisen - også selv om der netop er indgået kontrakter med fast pris.

Afstemt efter økonomien

Tidligere blev normerne afstemt efter det produktionsmæssigt optimale. Men det vil ikke altid være den økonomisk optimale løsning for svineproducenten.

- Nu sker normfastlæggelsen ud fra den produktionsøkonomiske bedste løsning for svineproducenten. Derfor vil tilpasningen af foderblandingen og den økonomiske justering af prisen altid være en fordel for svineproducenten, siger Henning Sørensen.