Foråret med gyllekørsel og såning er ved at være overstået. Især udkørsel af gyllen har på grund af lugtgenerne voldt gener for mange "byboere". Men Landmand Poul Jensen fra Tarm har i løbet af foråret testet en ny gyllenedfælder fra Harsø - blandt andet for at forsøge at undgå de mange lugtgener fra gyllen.

- Vi har en syv-meter sortjordsnedfælder og en 24 meter slangebom. Alt hvad vi kan nedfælde med sortjordsnedfælderen giver ingen problemer med lugten, ligesom fordampningen af kvælstof minimeres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der hvor vi kan forbedre os, er den gylle, vi kører ud på vintersæden og på vores frøgræsmarker med slangebommen, fortæller Poul Jensen om grundlaget for at prøve den nye Harsø-nedfælder.

Netop lugtengenerne går Poul Jensen meget op i. For som landmand tæt på byzonen, er det vigtig at tage hensyn til andre.

- Der er ingen tvivl om, at gylle lugter. Men kan vi begrænse det på en effektiv måde, samtidig med at vi kan nedsætte fordampningen, er det både en fordel for os og for omgivelserne, fortæller han.

Af de i alt 450 hektar, som gården Uhrenholt forpagter, har Poul Jensen kørt med den nye bremseskærsnedfælder på 70 hektar frøgræs samt 20 hektar vinterhvede. Desuden blev nedfælderen også prøvet af i en stubmark.

Rulleskær bremses af gearing

Selve nedfælderen kan både køre i sortjord, græs og i forskellige kornafgrøder. Nedfælderen er konstrueret med profilerede skiveskær med en profilbredde på 27 millimeter, og det giver en bred rille, som gyllen kan placeres i. Afstanden mellem skærene er 300 millimeter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der hvor den lidt specielle gyllenedfælder også adskiller sig, er på rotationshastigheden på skiveskærene. De kører nemlig kun med halv hastighed af fremkørselshastigheden.

En gearing mellem hver skive og dybdehjulene sikrer denne hastighed uanset fremkørselshastigheden, da dybdehjulene altid kører med denne fart.

Hastigheden på skærene sammen med udformningen bevirker, at jorden brydes og rillen bliver porøs i stedet for en glittet rille, der oftest opstår ved glatte skiveskær.

Tror på ideen

- Jeg har ikke prøvet andre nedfældere på markedet. Men den måde Harsø-nedfælderen er konstrueret på, tiltaler mig. En porøs rille må give en hurtig opblanding af gyllen med jorden, så fordampningen minimeres - samtidig med at lugtgenerne formindskes, fortæller Poul Jensen om grundlaget for at prøve prototypen på bremseskærsnedfælderen.

- Især et år som i år, hvor en stor mængde af gyllen til vintersæd er blevet kørt ud med slanger i høj solskin og tørt vejr, kunne nedfælderen hjælpe med at holde på kvælstoffet, vurderer den vestjyske landmand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dybden i rillerne på frøgræsmarkerne har Poul Jensen målt til seks centimeter, mens rillerne i stubmarken blev målt til otte centimeter.

- Det kan selvfølgelig ikke undgås, at man skader nogle af planterne under kørslen i hvede eller frøgræs. Men det er faktisk forbavsende lidt skade, nedfælderen laver.

Når vi kan få gyllen tilstrækkelig i jorden uden at gyllen løber oven ud af rillerne, så mener jeg nemt, at de ødelagte afgrøder kan tjenes hjem ved at udnytte gyllen bedre - også til gavn for miljøet, påpeger Poul Jensen.

Flere konsulenter har også lagt vejen forbi Uhrenholt. Og lige som Poul Jensen har de også været positive over for resultatet i de grønne marker.

På stubmarken har det dog knebet lidt med at få dækket gyllen ordentlig til, og de otte centimeter i dybden er ikke helt nok for Poul Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I stubjord er vores sortjordsnedfælder stadig nummer et. Vi vil gerne have gyllen ned i 12 centimeter, hvilket det kniber med at nå ned i med bremseskærsnedfælderen.

- Omvendt vil jeg sige at dem, som kan acceptere den mindre dybde og mindre tildækning af gyllen, opnår en besparelse, idet de kun skal have én nedfælder i stedet for to af slagsen, tilføjer han.

Savner større arbejdsbredde

Poul Jensen er ovenud tilfreds med nedfælderen, og kunne blot én ting på nedfælderen ændres, var han omgående køber til den.

- Arbejdsbredden på ni meter er et lidt skidt tal for os for det giver skader på kornet. Vi har sprøjtespor for hver 24 meter, så en 12-meter nedfælder ville passe perfekt ind på marken.

- Kunne vi køre gyllen ud først i april, så ville afgrøden også komme igen, og skaderne ville være minimale. Men i år hvor vi er kommet sent i marken på grund af vejret, så er der altså opstået skader på kornet i sporene, vurderer Poul Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han glæder sig dog til at se, hvad Harsø finder på i fremtiden. For som han siger, så er Hary Højvang, indehaver af Harsø A/S, lidt af en opfinder.

- Hary Højvang er en person, der vil skabe fremskridt. Det kan ses på deres produkter, og derfor er vores gyllevogn og gyllepumpe fra Harsø, ligesom nedfælder og bom også er af samme mærke, fortæller Poul Jensen.

Faktaboks

Gården Uhrenholt

450 hektar i forpagtning

Artiklen fortsætter efter annoncen

Årsproduktion af 40.000 grise fra syv til 30 kg

10 procent opfedes til slagtesvin

Tre ansatte plus en ekstra i marken i travle perioder

Et stk. John Deere 7810

Et stk. John Deere 6910

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et stk. John Deere CTS 9780

Et stk. Harsø 24 kubikmeter gyllevogn

Et stk. syv-furet Lemken-plov

Et stk. fire-meter Väderstad Rapid-såmaskine plus frontpakker

Plus diverse maskiner