Dansk landbrug og fødevaresektoren har potentiale til at blive en vinder i globaliseringen, hvis politikerne fjerner nogle af barriererne for en dynamisk husdyrproduktion.

Det er en af konklusionerne i en ny tværministeriel rapport ”Flerårsplan for bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion”, der er en opfølgning på regeringsgrundlaget, oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet, Familie- og Forbrugerministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet kommer med 12 konkrete anbefalinger til politikerne.

Fødevareministeriet, der har haft formandskabet for arbejdsgruppen, har allerede taget højde for en række af anbefalingerne i den nye landbrugslov, som Folketinget vedtager i morgen.

Blandt andet får landmanden lov til at producere flere dyr, hvis han overholder en række skærpede dyrevelfærdskrav.

Store bedrifter behøver ikke længere at eje al jorden selv til at bringe gylle ud på, men kan leje sig frem. Landmanden får lov til at udvide på den af hans gårde, der er mest velegnet, så nabogener kan mindskes.

- Globaliseringens udfordringer handler ikke kun om nye spændende teknologier som nano- og genteknologi. Det handler også om, hvordan vi i Danmark gør det, som vi er rigtig gode til. Vores landmænd og ansatte i fødevaresektoren er gode til til at producere fødevarer, der afsættes over hele kloden. Erhvervet kan og vil selv, hvis vi giver dem nogle gode rammer. For mig er det ikke det samme, som at alle landbrug skal være store, men vi skal have fjernet barrierne for en dynamisk husdyrproduktion, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt i en kommentar til rapporten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flerårsplanen lægger også op til en sprudlende satsning på udvikling og ibrugtagning af miljøteknologier til husdyrbrug i hele kæden fra idé til marked.

Fødevareministeriet og Miljøministeriet vil i et partnerskab med erhvervet sætte skub i udviklingen med en fælles teknologipakke. Det skal ske i et tæt offentlig-privat samarbejde. Ministerierne og erhvervet bidrager på lige fod.

- Miljøteknologien løser ikke alle problemer i morgen. Men vi har kunnet sætte en mand på månen i snart fire årtier, så hvorfor skulle vi ikke også her kunne finde teknologiske løsninger, som kan kombinere hensynet til danske arbejdspladser med hensynet til natur, miljø og naboer, siger Hans Chr. Schmidt.