Abonnementsartikel

Nye tal viser, at de danske honningbier arbejder for mere end en milliard kroner om året, ifølge Landbrugsraadets ugemagasin, FoodCulture.

En såkaldt videns-syntese, som Danmarks JordbrugsForskning har udarbejdet viser, at honningbiernes flittige arbejde betyder en merværdi for frøavlen på over 150 millioner kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Desuden bliver produktiviteten i frugt- og bæravlen øget med mere end 600 millioner kroner.

Honningværdien vurderes til at være omkring 60 millioner kroner om året. Da en EU-undersøgelse peger på en bestøvningsværdi på mellem 30 og 50 gange honningværdien, bliver den årlige bestøvningsværdi på mellem 1,8 og 3,0 milliarder kroner om året.

Det flittige arbejde kommer direkte biavleren til gavn i kraft af honning, voks og andre produkter fra bierne. Landbruget nyder stor gavn af biernes arbejde, da høstudbyttet bliver øget betydeligt på grund af biernes bestøvnings-arbejde i markerne.