Abonnementsartikel

Der er otte danske forskere med i de videnskabelige paneler, som Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har nedsat for den kommende tre års periode.

De otte danskere kommer fra Danmarks Fødevareforskning, København (5), Syddansk Universitet, Odenmse (1), Miljøundersøgelserne, Roskilde (1) og Envimed, Risskov (1)

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt er der udpeget 191 forskere, der skal arbejde med fødevaresikkerheds spørgsmål inden for ni forskellige områder. De 191 er udpeget blandt 874 ansøgere.

De danske forskere er repræsenteret i seks af de ni områder/paneler:

* Panel for biologiske farer

* Panel for tilsætningsstoffer, aromastoffer og hjælpestoffer, der anvendes i fødevarer, og materialer og genstande, der kommer i berøring med fødevarer

* Panel for plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Panel for genetisk modificerede organismer

* Panel for dyrs sundhed og velfærd

* Panel for forureningskilder i fødekæden