Abonnementsartikel

For første gang har Plantedirektoratet kunnet melde om, at alt non-GMO økologisk foder også har været uden GMO.

Hidtil har der hver gang været nogle dumpere, men alle analyser af svine- kreatur- og fjerkræfoder i 2005 har vist, at alle prøver har holdt sig under 0,9 procent indhold af GMO, som er den accepterede grænse for utilsigtet indhold af GMO.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For første gang kan vi nu dokumentere, at producenterne kan levere 100 procent GMO-frit økologisk foder, fastslår fødevareminister Hans Christian Schmidt (V).

- Den udvikling er jeg overordentlig tilfreds med, siger ministeren.

I 2005 analyserede Plantedirektoratet 119 foderstoffer. Ingen af disse overskred tærskelværdien. I 113 tilfælde fandt eksperterne slet ikke GMO, og i seks tilfælde fandt man meget små (lovlige) mængder på mellem 0,01og 0,3 procent.

I alle seks tilfælde har Plantedirektoratet konstateret, at der er tale om et utilsigtet indhold. Hvis en lastbil for eksempel ikke er gjort ordentligt rent for GMO-soja, kan en mindre mængde efterfølgende overføres til økologisk soja.