Verdens største slagterivirksomhed, det amerikanske selskab Smithfield, har afsluttet et dårligt regnskabsår. Resultatet ligger 40 procent under resultatet fra året før, selv om der har været en beskeden omsætningsfremgang fra 11,2 til 11,4 milliarder dollar, svarende til en stigning fra 65 til 66 milliarder kroner.

Det er ikke mindst resultatet fra fjerde kvartal, der belaster årsresultatet. Mens sidste års april kvartals resultat var på godt 85 millioner dollar, lyder resultatet fra dette årsregnskabs sidste kvartal på 1,1 millioner dollar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Årsresultatet lyder på 172,7 millioner dollar (godt 1 milliard kroner) mod forrige års 296,2 milliarder dollar (1,7 milliarder kroner).

Det er flere forretningsområder, der har haft et svært år, skriver Smithfield i en pressemeddelelse.

Selve svinekødsektoren har nydt godt af lavere råvarepriser og en højere forædlingsgrad. Koncernen noterer, at den har vundet markedsandele inden for pølser, og Smithfiels brands inden for bacon er fortsat det vigtigste på hjemmemarkedet.

Derimod har Smithfield tabt indtjening på selve svineproduktionen, idet selskabet selv har mange og store svinebesætninger rundt i USA, og blandt andet også i Polen.

Oksekødsmarkedet har lidt under faldende priser, blandt andet på grund af eksportforbuddet, selv om omsætningen er steget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Højere råvarepriser har presset indtjeningen på de internationale forretninger, og selskabet kommenterer blandt andet den svagere efterspørgsel efter fjerkrækød fra det polske selskab, Animex, som et af problemerne.

Fremadrettet forudser Smithfield fortsat pres på indtjeningen på svinekødet, mens man ser mere lyst på økonomien i primærproduktionen, lige som man forventet en styrket afsætning af oksekød