Abonnementsartikel

Reduceret jordbehandling ser ud til at være slået mere igennem hos vores nabolande end herhjemme

En statistik over hvor mange procent af agerjorden, der dyrkes med reduceret jordbearbejdning eller direkte såning i de nordiske lande for 2006, viser, at Danmark halter bagud i forhold til de andre lande.

Herhjemme pløjes 90 procent af jorden, mens tallet i Finland er helt nede på 71 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Norge pløjes 76 procent af jorden, men det i Sverige er 86 procent.

I en artikel i det svenske ATL Lantbrukets Affärstidning peger eksperter på nogle af forklaringerne.

Finske landmænd kigger mere på nettoresultatet, og derfor er andelen af jord, der dyrkes med reduceret jordbearbejdning og direkte såning større end i de andre lande, skriver ATL blandt andet.

- I Finland regner vi med, at direkte såede afgrøder ligger cirka 700 kg lavere i udbytte pr. hektar, men det kompenseres der for med de lavere dyrkningsomkostninger. Landmændene anser det for at være vigtigere med et stort nettoresultat end størst mulig høst, siger Laura Alkukkus, der er doktor på Institut for Agroteknologi ved Helsingfors Universitet, til ATL.

Dertil kommer, at maskiner til direkte såning har haft stor gennemslagskraft i Finland, og at det fungerer godt på finske jorde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lette jorde pløjes

Ifølge Thomas Rydberg, der er statsagronom ved Sveriges Landbrugsuniversitet i Uppsala, vil ploven stadig være den foretrukne på lette jorde.

- Det er grunden til, at danskerne pløjer så meget. De har betydeligt lettere jorde end resten af de nordiske lande, siger Thomas Rydberg til ATL.

Efter hans opfattelse fungerer det fint med reduceret jordbearbejdning på stivere jorder, men han mener, at ploven har sin plads mange steder, og tror ikke på nogen kraftig forøgelse af brugen af pløjningsfri dyrkning.