Abonnementsartikel

Det er slet ikke så ringe, når omkostningerne kan bankes ned, og resultatet endda bliver bedre

- Jeg har aldrig set en bedre rapsmark før på min bedrift.

Så kontant udtaler Christian Nørgaard sig om den raps, han i efteråret 2005 etablerede med en He-Va Doublet Sub-Tiller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Marken på syv hektar ligger med en pragtfuld udsigt over Limfjorden. Den tætte raps, der blev sået 12. august, ser ud til at love et godt udbytte i et år, hvor raps er på vej til at blive en meget interessant afgrøde rent økonomisk set.

Der blev sået med en fem tands He-Va Doublet Sub-Tiller, som består af en grubber påmonteret en mindre luftsåmaskine og en eftermonteret tromle.

Via slanger bliver udsæden spredt i cirka 10 centimeter brede bånd lige bag hver af grubbertænderne. Herefter trykker tromlen udsæden ned i den jord, som grubbertænderne løfter op umiddelbart bag sig.

Det lyder enkelt, og metoden, som er udviklet i England og tilpasset af He-Va Doublet, er da også beregnet på både at give en optimal etablering af afgrøden samtidig med, at omkostningerne bankes yderligere ned i forhold til det niveau, der er ved andre metoder.

- Jeg er blevet så begejstret, at jeg allerede har købt en ni-tands He-Va Doublet Sub-Tiller, siger Christian Nørgaard.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pløjefri i flere år

Christian Nørgaard, der driver 600 hektar i alt, har en stor svineproduktion og dermed også en hel del gylle, som han skal have udnyttet i sin planteavl.

I markplanen for 2006 indgår der 85 hektar med vinterraps, 50 hektar med vårbyg, 233 hektar med vinterhvede og 231 hektar med vinterbyg.

- Vi har arbejdet med pløjefri dyrkning siden 2001, hvor vi købte en Kronos spaderulleharve med en arbejdsbredde på 6,4 meter.

- Såningen udførte vi med en luftassisteret Bredal gødningsspreder, forklarer Christian Nørgaard om markbruget på Mølhave og de øvrige ejendomme, familien driver på Mors.

Systemet var billigt i investering, men dels duede spaderulleharven ikke i den stivere del af jorden, dels kunne den heller ikke holde til udfordringerne for godt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor købte vi en fire meters He-Va Euro-Seeder i 2003 og en otte meters He-Va Disc-Roller, som er de eneste to redskaber, vi indtil nu har brugt til jordbearbejdning og såning, fortæller han.

Systemet har også været brugt til raps, men resultatet af såningen med den He-Va Doublet Sub-Tiller, han lånte af He-Va Doublet, har været så overbevisende, at rapsen fremover bliver sået med metoden Till-Seeding.

Harver efter høst

I flere år har Christian Nørgaard kørt med en Case IH Axial Flow mejetærsker. Den har han været så begejstret for, at han til den kommende høst her i 2006 har købt en ny model 8010 Xclusive med 30 fods skærebord og integreret halmsnitter.

- Vi sælger kun halmen, hvis vi kan få en fornuftig pris for den, ellers bliver den snittet, fortæller Christian Nørgaard.

Han regner med, at den nye mejetærsker kan lave et bedre snittearbejde end den gamle, og det giver nye muligheder for at reducere jordbearbejdningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men under alle omstændigheder plejer vi at køre over med vores He-Va Disc-Roller umiddelbart efter høsten, forklarer han.

Arbejdsdybden ved denne første overkørsel er syv-otte centimeter, og på den måde bliver der lavet et falsk såbed, som kan få spildkorn eller spildfrø til at spire.

Såning med den nyindkøbte He-Va Doublet Sub-Tiller kræver dog ikke en forudgående bearbejdning af jorden, idet den udmærket kan så direkte i stubben – også selvom halmen er snittet.

- Det har jeg selv gjort hjemme i min egen mark, forklarer Jens Iversen, salgschef for He-Va Doublet, som denne dag er med på besøg hos Christian Nørgaard.

Gylle før såning

For at få rapsen startet på en god måde, så den er veletableret inden vinteren, valgte Christian Nørgaard at udbringe al gyllen til rapsen i august før såning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi nedfældede gyllen, og det gav også en jordbearbejdning udover overkørslen med vores Disc-Roller, fortæller han.

Forfrugten i marken var vinterbyg, og der blev grubbet i cirka 35 centimeters dybde, så rødderne fra rapsen havde nemt ved at komme ned i jorden.

Det er meget afgørende for etablering af rapsen, at jorden er løs og bekvem i planternes rodzone.

I efteråret blev der blandt andet sprøjtet med Command mod ukrudt, og her i foråret 2006 er der udbragt 50 kg N i flydende gødning.

Desuden har Christian Nørgaard bekæmpet insekter og sprøjtet med Folicur for at undgå skadevoldende angreb af knoldbægersvamp.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan grubbe markerne

Den nyindkøbte He-Va Doublet Sub-Tiller kan udover at så raps også bruges til grubning af markerne, hvis det skønnes nødvendigt.

- Det kan godt være, at vi vil prøve det af, mener Christian Nørgaard.

Han ved heller ikke endnu, hvor meget raps han vil så for andre med den nye metode.

- Men jeg regner da med, at jeg skal så raps for min bror, Torben Nørgaard, som også bor her på Mors, siger han.