Dal-Bo har sendt en ny tre-rækket nedmulder på markedet. Det er ikke mindst den øgede fokus på mellemafgrøder, der øget behovet for et redskab med Triplex’s egenskaber.

De nye mellemafgrøder som gul sennep og olieræddike har med deres pælerødder vist sig effektive til at holde på kvælstoffet – op til 50-60 kg N/ha, og for at få størst mulig udbytte af disse afgrøder, synes en dybere harvning ved såningen at være fordelagtig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Triplex kom på markedet her i foråret, og én af dem, der har prøvet harven i praksis er Kresten Junker, som er forvalter hos Peter Gæmelke på Røjgård ved Vejen.

Han har forårsbehandlet cirka 10 ha og anerkender harvens arbejde og synes blandt andet, at den har lavet et godt såbed og været god til at slå knolde i stykker.

- Vi har lavet nogle forsøg her i foråret, men det er endnu for tidligt at sige, om der er nogen forskel på afgrøderne på de jorde, vi har behandlet med Triplex’en, og dem vi har bearbejdet som normalt, siger Kresten Junker

- Men det er til efterårsbearbejdningen, at harven rigtig skal stå sin prøve, siger Kresten Junker

- Vi har pløjefri dyrkning, og vi har normalt behandlet jorden med Dal-Bo’s tallerkenharve, når efterafgrøderne skal sås. Men på vore tunge jorde har vi behov for at få jorden løsnet lidt dybere, og dér kan Triplex’en være løsningen..

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi nedmulder halmen med tallerkenharven og laver såbedet og udsåningen af efterafgrøder med Triplex’en, siger forvalteren på Røjgård.

Leveres i tre bredder

Triplex’en kan anvendes til såvel fremstilling af falsk såbed, almindelig stubharvning og let grubning. Derudover kan der monteres såudstyr til efterafgrøder.

Dal-Bo skriver selv om Triplex-harven, at det bemærkelsesværdige ved det kraftige redskab, er den store gennemgang og kompakte konstruktion. Med en rammehøjde på 85 centimeter og en rækkeafstand på 70 centimeter er det muligt at nedmulde store mængder planterester uden stop. Desuden er ”Triplex” væsentligt bedre til at bearbejde græsarealet end de to-rækkede nedmuldere.

Harven har en nyudviklet hydraulisk stensikring, der kan stilles trinløst, så trykket kan tilpasses den aktuelle jordstruktur.

Harven er som standard monteret med 320 millimeter vingeskær, der gør det muligt at bearbejde jorden fra fire til 20 centimeters dybde. Vingeskærene kan udskiftes med et 60 millimeter smalt skær, der gør det muligt at løsne jorden ned til 30 centimeters dybde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bag skærene er der 460 millimeter skråtstillet blandetallerkener, som centralt kan dybdeindstilles. Denne opbygning gør harven kompakt, men den er samtidig let at justere.

Triplex-harven markedsføres i arbejdsbredder på 3,0, 4,1 og 4,7 meter – sidstnævnte har hydraulisk opklapning.