Abonnementsartikel

Markant ny strategi skal slanke organisationen og sætte turbo på arbejdet i Danske Slagterier

At Danske Slagterier ikke blot har fået en ny administrerende direktør, men også en ledelse, der er klar til at tage ledelsesansvar og gennemføre en omfattende strukturændring i den aldrende organisation, fik slagteriverdenen – og ikke mindst organisationens mange medarbejdere – et meget synligt bevist på i mandags.

Da meldte administrerende direktør Christina Hvid ud, at organisationen skal fokusere endnu mere på at skabe reel værdi for medlemmerne, og at den i øvrigt skal slankes og tilpasses den markedsvirkelighed, de danske slagterier befinder sig i.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det koster cirka hver tiende ansat jobbet. I alt nedlægges knap 40 stillinger af i alt 405 i DMA (Danish Meat Associatien).

En ny struktur-plan var ventet, men at den blev så omfattende og kostede så mange jobs, kom som et chok for de fleste på ”Borgen”.

Men ude i slagteriselskaberne og hos andre organisationsfolk er planen modtaget med anerkendende nik.

Fokus på fødevaresikkerhed

Ifølge strategiplanen skal der fokuseres på tre kerneområder:

* Forsknings- og udviklingsaktiviteter der er direkte anvendelige for enten primærproducenter eller medlemsvirksomhederne for at fastholde og forbedre branchens konkurrencedygtighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

* Politisk indflydelse, både nationalt og internationalt, for at sikre branchen ordentlige rammebetingelser og markedsadgang til relevante markeder.

* Sundhed og fødevaresikkerhed, det vil sige at sikre høje veterinære forhold i både primærproduktionen og hos medlemsvirksomheder for at fastholde den internationalt anerkendte høje danske fødevaresikkerhed.

Færre afgiftsmidler

En af årsagerne til den nye struktur er de økonomiske midler.

- Selv om der fødes lige så mange svin som hidtil, slagtes der færre svin i Danmark og der eksporteres flere smågrise. Derfor kommer der færre afgiftsmidler, som udgør en betydelig del af driftsmidlerne i Danske Slagterier, siger Bent Claudi Lassen, formand for Danske Slagterier.

- Derudover befinder vi os i et voldsomt konkurrencepres. Slagteriselskaberne har sparet en masse på omkostningssiden. Det samme må vi gøre i organisationen. Derfor lød opgaven til vores nye administrerende direktør, at hun for færre midler skulle skabe grundlag for en mere dynamisk og effektivt arbejdende organisation, siger DS-formanden, der er tydelig stolt over den offensive plan, som ledelsen har fået bestyrelsens opbakning til at føre ud i livet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kontrakter om at løse opgaver

- Det grundlæggende i den nye strukturplan er, at der fremadrettet skal arbejdes med kontrakter om at nå målbare mål. Hidtil har alt været styret efter budgetter, altså økonomi. Vi tror, det skaber mere dynamik i opgaveløsningen, hvis det er selve opgaven, der er lavet en aftale – eller kontrakt - om, og at organisationen har frihed til selv at finde ud af, hvordan opgaven bedst løses, siger Claudi Lassen.

Denne omlægning er baggrunden for, at DS-bestyrelsen forventer, at selv om der i forbindelse med strategiplanen må siges farvel til mange dygtige medarbejdere, vil en øget dynamik i organisationen medføre, at kvaliteten af det udførte arbejde fuldt ud vil leve op til det hidtidige niveau.

Mange ”ben” forsvinder”

Den nye ledelse har været grundigt rundt i hele organisationen, for der er næppe en afdeling, der går ram forbi. Også på det folkevalgte plan forsvinder mange ”ben”, det vil sige udvalgsposter

I det daglige arbejder DMA’s folk tæt sammen med folk i medlemsvirksomhederne om de forskellige opgaver, og opgaveformuleringen og opfølgningen vil fremadrettet i langt højere grad finde sted i bestyrelsen i stedet for i udvalg.

Derfor nedlægges der flere udvalg – og dermed en række ”ben”, som bestyrelsesmedlemmerne har haft ud over selve bestyrelsesarbejdet i Danske Slagterier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De udvalg, der nedlægges, er: Veterinærudvalget, Kommunikationsudvalget, Markedsudvalget samt Forsknings- og Udviklingsudvalget.

Til gengæld for den koordinering, som de nedlagte udvalg tidligere sikrede, kompenseres fremadrettet med udvidede bestyrelsesmøder, hvor der i forbindelse med behandling af specielle emner indbydes en bredere kreds af folkevalgte og ansatte, der har tilknytning til det valgte emne.

Af andre opgaver, der forsvinder eller neddrosles med strukturplanen, kan nævnes, at hjemmemarkedskampagnerne overflyttes til slagteriselskaberne, og hos Slagteriernes Forskningsinstitut skal arbejdet koncentreres mere om aktuelle opgaver.

DS NYT’s fremtid overvejes

Danske slagteriers formand, Bent Claudi Lassen, har flere gange tidligere forsøgt at rydde op i landbrugets mange blade med forslag om sammenlægning af flere blade, men hidtil uden held.

- Det er for tidligt at svare konkret på, hvad der skal ske med DS NYT, men vi har planer om i større udstrækning at benytte nettet til at sikre, at vores viden bliver formidlet ud til en bredere kreds. I den forbindelse vil vi nøje overveje, hvad vi skal bruge DS NYT til, lyder det fra B. Claudi Lassen.