Abonnementsartikel

Kongskilde Demeter Combiseed klarer arbejdet på både sandet og leret jord - Den er ikke en direkt-såmaskine, men opfylder de krav Sven Hansen stiller - nemlig ønsket om at så både korn og gødning i samme arbejdsgang

Såmaskiner, som kan så stort set direkte i jorden uden nogen form for forudgående bearbejdning, har i de senere år vundet stor indpas i landbruget. Det skyldes især introduktionen af begrebet reduceret jordbearbejdning, hvor såmaskiner med skiveskær og brede harvetænder har været nødvendige for at placere såsæden korrekt.

Men hvad så med de landmænd, som stadig benytter ploven, og ikke har brug for disse typer? Landmand Sven Hansen fra Aabenrå er en af disse landmænd. Han har til forårssæsonen 2005 købt en Kongskilde Demeter Combiseed HT3000 S med en arbejdsbredde på tre meter og et tankindhold på 3.300 liter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg ville have en såmaskine, som kunne så gødning og frø eller korn på én gang. Men langt de fleste såmaskiner, der kan dette, er såmaskiner, som eksempelvis Väderstad, der er deciderede direkt-såmaskiner, fortæller Sven Hansen.

- Jeg havde ikke brug for en direkt-såmaskine, så hvorfor udskrive et stort beløb til sådan én, hvis man ikke benytter de egenskaber, den kan levere, spørger Sven Hansen.

Derfor faldt valget på den halvbugserede Demeter Combiseed med en arbejdsbredde på tre meter og et enkelt princip med slæbeskær.

Klarer behovene

Sven Hansen driver i alt knapt 170 hektar. De 130 hektar er jorden, der dels tilhører gården, dels er forpagtet, mens de sidste 40 hektar er jord, som tilhører Sven Hansens kone, Hanne Hansen, der for nyligt købte forældrenes gård.

Mellem de to bedrifter er der cirka 15 kilometer, så de 3,35 meter, som såmaskinen er i bredden, passer bedre til transportkørsel, end de 4,35 meter, som det tidligere såsæt var i bredden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På en måde er det lidt et tilbageskridt at gå fra et fire-meter sæt til en tre-meters såmaskine. Men den nemmere transport samt den større tank-kapacitet, som Combiseederen har, bevirker at kapaciteten stort set er den samme, som mit gamle Doublet-kombisæt med en Nordsten såmaskine, har, forklarer Sven Hansen.

Med Combiseed-såmaskinen er kapaciteten omkring 2-2,5 hektar i timen.

De 130 hektar, som drives fra gården hvor Sven og Hanne Hansen bor, er overvejende sandjord af JB 1, mens de 15 kilometer over til de resterende 40 hektar får såmaskinen til at lande i en svær lerjord med JB 5-7.

- Det er gået rigtig fint med at så i den svære jord. Vi har givet lerjorden en let harvning for at slå lidt af knoldene i stykker. Men ellers har Flexplanken foran på såmaskinen klaret resten af bearbejdningen. Alternativet ville være et rotorharvesæt. Men med de arealer med lerjord vi skal tilså, kan det ikke svare sig, siger Sven Hansen.

- Måske kan vi undvære harven næste år, eftersom vi lige har købt en Front Terra tallerkenharve fra Kongskilde. Den er frontmonteret og er udstyret med profilerede skiveskær, hvor kørselsretningen på skiverne kan ændres, alt efter om jorden skal pakkes eller der skal en hårdere bearbejdning til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På den måde kan vi spænde redskabet foran i lerjorden og bearbejde de mange knolde, mens vi kan benytte redskabet som jordpakker i sandjorden, tilføjer den sønderjyske landmand.

Ekstraudstyr hjælper til

For at gøre Kongskilde-såmaskinen perfekt til netop de forhold, som Sven Hansen har, er den udstyret med forskelligt ekstraudstyr. Blandt andet er Flexplanken foran på maskinen ekstraudstyr. Men ud over det har Sven Hansen fået monteret skiveskær uden på slæbeskærene.

- Det er ikke fordi vi tror, at det kan give os en direkt-såmaskine, for belastningen på skærene fungerer jo stadig efter slæbeprincippet - det vil sige et begrænset skærtryk pr. skær. Skiveskærene bevirker i stedet, at eventuelle planterester eller rødder ikke kommer til at slæbe på skærene, uddyber Sven Hansen.

For at kunne pakke jorden tilstrækkeligt, har han valg model HT3000, der modsat model H3000 har pakkehjul bagerst på maskinen. Ligeledes har Sven Hansen fået monteret en hjulpakker forrest på såmaskinen så arealet mellem hjulene på traktoren trykkes tilstrækkeligt.

- Forud for såningen på sandjorden har vi kørt over markerne med en Dalbo Minimax-tromle, for at være sikker på, at jorden er pakket tilstrækkelig. Men Måske kan vi undvære tromlen næste år, når vi har Front Terra-harven, siger Sven Hansen, der foruden de 170 hektar også passer sine 110 køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plads til gødningen

I Demeter Combiseed kan den todelte tank indstilles alt efter forholdet mellem gødning og såsæd.

Skal marken have meget gødning rykkes en flytbar plade, som fungerer som skillerum i tanken. På den måde kan man tilpasse mængderne efter hinanden, så begge kamre løber tør på samme tid.

- Generelt kan man opnå et merudbytte på fem procent ved at placere gødningen samtidig med kornet. Det skal hjælpe med at betale lidt af ekstraprisen, som det koster at få en såmaskine med den egenskab. Men det er jo altid sjovt at avle så meget som muligt, påpeger Sven Hansen.

Generelt har han været godt tilfreds med maskinen, som han betegner som en enkel og robust maskine.

- Vi har haft lidt problemer med at gødningen ville stoppe i gødningsskærene. Men om det har været kvaliteten på gødningen, eller det er maskinen, ved jeg ikke. Vi har snakket med Kongskilde om det, og de har lovet at kigge på problemet, fortsætter Sven Hansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vil prøve at så majs

I foråret har en Valmet 8000 med 110 hestekræfter trukket såmaskinen, for der er ikke grund til at spænde større traktor foran end nødvendigt.

- De 110 hestekræfter er passende, og vi kører omkring 12 kilometer i timen. Faktisk er såmaskinen nemmere at trække på lerjorden end på den sandede jord, fordi den synker mere ned i sandjorden.

- Når vi skal have Front Terra'en spændt i frontliften er 110 hestekræfter nu ikke nok. Derfor skal vi frem over så med en Valtra T150 med 150 hestekræfter, og det kommer til at passe fint, mener Sven Hansen.

Og det er ikke kun korn de 150 hestekræfter skal trække rundt med. Den sønderjyske landmand har nemlig en idé om at prøve at så majs med såmaskinen.

- Jeg har tænkt lidt over, om det kunne lade sig gøre. Næste år vil jeg prøve at så et mindre areal med majs med såmaskinen. Ved at lade hver tredje række stå åben opnås en afstand på 37,5 centimeter og så kan jeg også lave sprøjtespor i majsene, fremhæver Sven Hansen, mens han dog tilføjer, at det kun er et mindre areal, der skal indgå i det lille forsøg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er rigtig godt tilfreds med maskinen. Så hvorfor ikke benytte den til så mange opgaver som muligt. Jeg kan have gødningen med til majsene, så det er heller ikke her, at problemerne opstår, fortæller Sven Hansen om Kongskilde Demeter Combiseed.

Fakta om Bedriften:

Et stk. Valmet 705

Et stk. Valmet 8000

Et stk. Valtra T150

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et stk. MF32 mejetærsker

Et stk. Schäffer gummiged på fem ton

Et stk. 15 kubikmeter Seko fuldfodervogn

Diverse markredskaber

Markplan:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vårbyg 62 hektar

Vinterbyg 10,5 hektar

Hvede 5 hektar

Slætgræs 22 hektar

Majs 44 hektar

Grønbyg 4 hektar

Varig græs 7 hektar

Brak 12,5 hektar

I alt 167 hektar