Abonnementsartikel

På et ekstraordinært møde besluttede Danish Crowns bestyrelse i dag at lukke slagteriet i Grindsted med udgangen af september i år.

Kjeld Johannesen, administrerende direktør for Danish Crown, sagde i seneste nummer af Maskinbladet, at yderligere tilpasninger - det vil altså sige lukning af anlæg - kunne blive nødvendige som følge af det faldene antal slagtninger i den senere tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lukningen af slagteriet i Grindsted bliver da også formuleret som en nødvendig tilpasning af Danish Crowns slagtekapacitet.

- Hvis vi skal bevare vores førerposition i den globale konkurrence, er vi nødt til at være i stand til at træffe ansvarlige beslutninger - også når det handler om lukning af virksomheder og nedlæggelse af arbejdspladser, siger Kjeld Johannesen i en pressemeddelelse fra Danish Crown.

Rammer 700 ansatte

Det er især en øget eksport af smågrise, som betyder, at tilgangen af slagtesvin til Danish Crowns slagterier er faldet. Samtidig har en række af virksomhedens slagterier fået en højere produktivitet.

- Lønomkostningerne i Danmark er markant højere end i en lang række af de lande, vi konkurrerer med. Derfor er det afgørende, at vi ikke har dyr overkapacitet, der står og venter, siger Kjeld Johannesen.

- Det er afgørende, at vi som andelsselskab holder os for øje, at vores væsentligste opgave er at sikre en konkurrencedygtig virksomhed - og dermed den bedst mulige afregning til vores ejere, supplerer bestyrelsesformand Niels Mikkelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lukningen af Grindsted Slagteri berører omkring 700 medarbejdere. Danish Crown forventer at kunne tilbyde en stor del af dem arbejde på de otte Danish Crown-virksomheder, som ligger i nærheden af Grindsted.

I lighed med tidligere virksomhedslukninger tager Danish Crown både jobbank og socialplan i brug for at hjælpe medarbejderne i job igen.

Samtidig har Danish Crown besluttet ikke at forlænge lejekontrakten vedrørende skærestuen i Vejle, hvor de cirka 40 medarbejdere vil blive tilbudt job andre steder i Danish Crown.