Abonnementsartikel

Fra 2004 til 2005 har der været en rekordvækst i den europæiske produktion af bioethanol. Den samlede produktion er steget fra 528 millioner liter til 913 millioner liter, hvilket svarer til en stigning på 42 procent.

Opgørelsen er udarbejdet af den europæiske biobrændstofsammenslutning eBio, skriver Statistik Nyt fra Dansk Landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Spanien er den førende producent med 303 millioner liter, men det er Tyskland, der tegner sig for den kraftigste vækst. Her er produktionen steget fra 25 til 165 millioner liter, og landet indtager dermed andenpladsen på listen.

Tre nye lande er også begyndt at producere bioethanol. Det drejer sig om Ungarn (35 millioner liter), Litauen (otte millioner liter) og Italien (otte millioner liter).

Danmark er ikke repræsenteret på listen.

Forventningerne til både 2006 og 2007 er, at produktionen vil stige yderligere, da flere produktionsanlæg forventes at blive færdige. Dermed øges kapaciteten, ligesom implementeringen af EU-landenes målsætning om at øge anvendelsen af bioethanol forventes at spille en rolle.

Der er dog stadig lang vej til de helt store producenter. Brasilien og USA står for 92 procent af den globale bioethanol-produktion, og til sammenligning tegner den samlede produktion i EU sig for 2,8 procent.