Abonnementsartikel

Ansatte inden for fødevarebranchen, som fortrinsvis er organiseret inden for NNF-forbundet, mener, at akkordarbejde slider mere, end når der arbejdes på timeløn.

Det viser en undersøgelse, som NNF har foretaget blandt 435 af sine medlemmer. Mellem 79 og 97 procent af de adspurgte mener, at akkordarbejde er mere nedslidende, mens det er meget få, der er af den modsatte opfattelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Akkordarbejdet er mest udbredt inden for slagteriområdet, og her mener 82,5 procent, at akkordarbejde er mere nedslidende end timelønsarbejde, 2,1 procent er af den modsatte opfattelse, mens 14,7 procent har svaret ”ved ikke”.

NNF tror dog ikke af den grund, at akkordarbejdet er på vej ud, for andre undersøgelser viser klart, at medlemmerne ønsker at bibeholde akkordsystemet.

Men NNF vil arbejde for fortsat at reducere de ansattes nedslidning gennem forskellige initiativer på arbejdspladserne.

For et års tid siden indgik NNF akkord-fri forsøgs-overenskomst med det nye slagteri i Struer, Meat Business Europe. Erfaringerne herfra ventes med spænding af resten af slagteribranchens ledere og medarbejdere.