Efter godt og vel fire måneder kunne de økologiske høns igen lufte fjer, fødder og næb under åben himmel, da fødevarestyrelsen 1. juli ophævede de restriktioner, der som følge af fugleinfluenza-truslen i Danmark har holdt hønsene indendørs.

Det blev samtidig enden på en undtagelsestilstand for de økologiske fjerkræproducenter, der har varet siden 16. februar 2006.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den danske fjerkræbranche som helhed har tabt hundredvis af millioner kroner på fugleinfluenzaen, men de økologiske æg- og fjerkræproducenter slap bedre fra det.

- Forbrugertilliden har været stor til, at vi gør, hvad vi kan. Vi har faktisk kun oplevet fremgang i salget i perioden med restriktioner, siger Jan Volmar, der er formand for Brancheudvalget for Økologiske Æg- og Fjerkræproducenter i Økologisk Landsforening.

Alligevel har det ikke ligefrem været sjovt at være økologisk fjerkræproducent de seneste måneder.

- Det er aldrig rart at skulle lave om på sine principper, men vi har hele tiden håbet på, at vores høns kunne komme ud i det fri igen, siger Jan Volmar.

Han har selv 6.000 høns, som hele foråret har været afskåret fra at komme ud i det fri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det har krævet meget ekstraarbejde, fordi husene ikke er indrettet efter, at hønsene skal gå der hele tiden. Vi har brugt meget tid og kræfter på at aktivere dem og fodre dem i den periode.

- De har jo skullet have noget ekstra foder, fordi de jo ikke har fået det, de normalt finder udendørs, siger Jan Volmar.

Forståelse for restriktioner

Han har dog fuld forståelse for de restriktioner, der blev indført, men forståelsen har ikke været lige stor alle steder. Nogle har haft svært ved at anerkende, at der reelt var en trussel, indtil der blev konstateret fugleinfluenza hos en fynsk hobbyavler i midten af maj måned.

- De fleste producenter har taget det meget roligt og har haft forståelse for situationen, men der har selvfølgelig været nogen, som havde svært ved at acceptere tingenes tilstand.

- Der kom mere ro på det, efter at vi havde udbruddet på Fyn. Jeg har ikke modtaget et eneste frustreret opkald efterfølgende. Folk kunne se, der var noget i det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nogen har manglet et holdepunkt og måske tvivlet på, om det nu havde været nødvendigt med restriktionerne, siger Jan Volmar.

Han glæder sig over, at det ikke var et af hans medlemmer, der fik konstateret influenzaen i sin besætning.

Utilfredshed med bekendtgørelse

I forbindelse med ophævning af restriktionerne er midlertidige regler trådt i kraft på området, men der mangler stadig faste regler for, hvordan det kommer til at se ud for udegående høns i fremtiden.

Det første oplæg til en endelig bekendtgørelse blev taget af bordet, da der var stor utilfredshed fra især hobbyavlerne med, at de skal til at investere i net og byggeri for at kunne holde fjerkræ, og hos økologerne ser man også gerne, at nogle af punkterne i bekendtgørelsen bliver ændret.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi igen kan lukke hønsene ud, men som det ser ud nu, skal de alle sammen under net i trækperioderne, og det er vi ikke tilfredse med. Det bliver i hvert fald ikke lettere at være økologisk fjerkræproducent i fremtiden, siger Jan Volmar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans største anke i forhold til udspillet til faste regler på området er, at de som udgangspunkt gælder alle besætninger uanset geografisk placering.

- Vi vil gerne have differentierede regler, så der eksempelvis er krav om net over indhegningerne i randzoner tæt ved kysterne, hvor der er overflyvninger, mens avlere inde i landet bliver fritaget. Det er uholdbart, at vi alle sammen skal ud at investere i net, siger Jan Volmar.

Samtidig mangler økologerne klarhed omkring reglerne for, hvad der skal til, før at hønsene skal lukkes ind.

- Som der i første omgang er lagt op til, er det sådan, at hvis der blot er mistanke om fugleinfluenza i Nordtyskland, så skal alle danske høns lukkes ind. Vi kan ikke leve med, at hønsene på den måde skal jages ind og ud, det er ødelæggende for dem, konstaterer Jan Volmar.

Lukker produktionen

Formanden for de økologisk fjerkræproducenter forventer, at nogle af medlemmerne vil indstille produktionen enten af etiske eller økonomiske årsager, hvis bekendtgørelsen ikke bliver ændret på ovennævnte punkter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er formentlig nogen, der vil stoppe som producenter, hvis de ikke kan have hønsene ude hele tiden. Andre vil sige, at det rent bygningsmæssigt vil blive så dyrt, at de vil tage deres situation op til overvejelse, siger Jan Volmar.

Han understreger dog, at man overvejende er tilfreds med udspillet fra fødevaremyndighederne.

- Vi er vældig tilfredse med, at hønsene nu er kommet ud, og at de fra nu af skal have foder og vand under tag. Vi må lære at leve med fugleinfluenzaen. Der er blot lige de sidste ting, som vi skal have klarhed over, mener formanden.

Hos fødevarestyrelsen forventer man, at der ligger en endelig bekendtgørelse om reglerne for udegående høns i midten eller slutningen af august. Målet er i hvert fald at have et permanent regelsæt klar inden næste trækperiode i september 2006.

Reglerne for fjerkræ- og fuglehold efter 30. juni

Fjerkræ må lukkes ud

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dyrene skal fodres og vandes under tag (for at begrænse kontakten til vilde fugle)

Brevdueflyvninger kan tillades, også fra udlandet forudsat disse lande accepterer flyvningerne

Udstillinger, samlinger og markeder vil blive tilladt under forudsætning af, at der ikke sker sammenblanding af høns og ænder og gæs