I 1994 købte Frank Madsen og hans kone Susanne ejendommen Bjønkjærgård ved Ølgod af kreditforeningen DLR. Det var på det tidspunkt en nedslidt svineejendom uden dyr, han overtog med ambitioner om at lave en fornuftig produktion af smågrise.

I dag - mange mursten, millioner af kroner og arbejdstimer senere – fremstår ejendommen som en moderne og velordnet bygningsmasse, der minder mere om en industrivirksomhed i udkanten af en hvilken som helst dansk provinsby end et landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er tydeligt for enhver, at der her er kræset for detaljerne og ikke er gået på kompromis med byggeriet. Knap en hektar, helt præcis 9.200 kvadratmeter, fylder bygningerne, og der er stort set ikke noget tilbage af den oprindelige gård. Blot 500 kvadratmeter var værd at renovere.

- Det var en meget nedslidt ejendom, hvor intet af inventaret kunne bruges. Vi købte den sådan set mest på grund af stuehuset og en 1.500 kubikmeter gylletank.

- Vi startede med at renovere en lille del af de bestående bygninger, resten blev revet ned, og vi byggede ny farestald og klimastald, fortæller Frank Madsen.

Derfra og frem til i dag, hvor ejendommen huser 1.050 søer og beskæftiger fem ansatte, er der selvsagt et stykke vej. Men grundig og rettidig planlægning samt fremsynethed har været nøglen til udviklingen. De overordnede linier omkring gården blev lavet i 1996. De endelige tegninger blev lavet i 2001.

- Det er vigtigt, at man fra starten sætter sig ned og tænker sig godt om. Man kan have en idé om, hvad retning det skal tage, men det viser sig ofte hurtigt, at den første ambition opnås, og så må der ændres planer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man skal derfor tænke på, at der skal være plads til udvidelser, siger Frank Madsen.

Store visioner

Som sagt så gjort. Den oprindelige ambition for Bjønkjærgård var 350 søer og en enkelt ansat, men snart måtte planerne ændres.

- Allerede efter et år kunne jeg se, at ambitionen med de 350 søer var sat for lavt. Og én enkelt ansat er ikke et mål, for når der er ferie og sygdom, svarer det jo til slet ikke at have nogen.

- Jeg var klar over, at det skulle strikkes sammen på en anden måde, så vi satte os ned og tænkte os godt om med hensyn til, hvad vi så ville, fortæller Frank Madsen.

Og derefter blev ambitionsskruen vredet en ordentlig omgang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det, der kom ud af det, var en plan om, at vi ville have minimum tre ansatte, ja måske endda fire eller fem, og så måtte vi jo kigge på, hvad der skal til for at beskæftige så mange ansatte. Når man sætter sig ned og laver en plan for fremtiden, kan det ikke nytte noget at gå i for små sko. Der skal være nogle ambitioner, siger Frank Madsen og fortsætter:

- Da lavede vi de linier, der siden hen er blevet arbejdet efter. Jeg tegnede faktisk tegninger over gården dengang, som er tæt på, hvordan den er kommet til at se ud. Målet blev i stedet 900 søer. Det virkede voldsomt dengang, men i dag har vi 1.050 søer, siger han.

Gråkjær A/S har stået for størstedelen af byggeriet på Bjønkjærgård, og Jens Jepsen, der er salgschef, har fulgt udviklingen på gården gennem en årrække. Ifølge ham er evnen til at se fremtidens muligheder nøglen for danske landmænd.

- Når man spørger unge landmænd, der eksempelvis overtager fars gård og udvider til 500 søer, hvad der så skal ske, når de skal have 2.000 søer, svarer de ofte, at så mange søer skal de aldrig have. Det er en fejl.

- Hvis ikke man gør klar til tilpasninger og udvidelser, så er man fanget og låst. Det er godt nok med 500 søer i dag, men det er ikke sikkert, det holder i fremtiden, mener Jens Jepsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planlægning er nøglen

Når man taler med Frank Madsen om udviklingen af hans svineproduktion, er der tre ord, som kendetegner den grundlæggende filosofi: Planlægning, planlægning og planlægning.

Således blev næste skridt i udviklingen af bedriften at få styr på den økonomiske side af sagen.

- Da planen var lagt, lagde jeg sammen med mit pengeinstitut en fælles målsætning. Det blev lavet sådan, at alle økonomiske samarbejdspartnere var klar over, hvad vej det hele trak. På den måde har Ringkøbing Bank hele tiden vidst, hvor vi var på vej hen.

- De har været vigtige som medspiller og har været med på idéen hele tiden. Det har betydet, at vi aldrig har skullet bruge tid på at diskutere noget omkring økonomien, siger Frank Madsen.

Byggeriet på Bjønkjærgård er foregået over fem etaper, hvilket understreger vigtigheden af, at der har været en gennemgående linie fra begyndelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis ikke der havde været lagt en linie fra starten, havde det jo været ren knopskydning at bygge på den måde. Men fordi, der netop har været en linie, har det hele passet, siger Jens Jepsen fra Gråkjær.

Firmaet har brugt Frank Madsens bedrift som et skoleeksempel i forbindelse med landbrugsbyggeri.

- Der blev lavet en endelig tegning i 2001 over gården, som der siden er blevet bygget efter. Den har vi haft med på Agromek hvert år for at vise, at planlægning er vejen til succes. Jeg synes, det er tankevækkende, at det er blevet sådan, som tegningen fra 2001 viser, siger Jens Jepsen.

Den grundige planlægning på økonomiområdet har også betydet, at budgetterne ikke er overskredet.

- Der var faktisk overskud på byggekontoen, sidste gang vi byggede til. Et byggeri bliver som regel altid 10 procent dyrere end forventet. Det er vigtigt i forhold til banken at overholde det aftalte beløb, så der ikke skal søges om flere midler midt i et byggeri. Det giver gensidig tillid, siger Frank Madsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pause i byggeriet

Meget symptomatisk er gravemaskinerne netop nu endnu engang i færd med at forberede en bygningsudvidelse på Bjønkjærgård. Denne gang, fordi ambitionen om de 900 søer alligevel viste sig at blive overgået af virkeligheden

- Det er en tilpasning af faciliteterne, fordi vi landede på 1.050 søer i stedet for 900. Det er to klimastalde og 72 farestier samt drægtighedspladser og sygestier, siger Frank Madsen.

Dermed er det også slut med byggeriet på Bjønkjærgård. Der er i hvert fald ikke planer om yderligere udvidelse.

- Med den størrelse, vi har nu, så er der pause. Der er 410 dyreenheder på ejendommen, så nu skal vi koncentrere os om produktionen, og så vil vi prøve at udvikle os på andre områder. Det kunne eksempelvis være slagtesvin i udlandet, lyder det fra gårdejeren.

Men som altid er der holdes der en dør åben for, hvad fremtiden og udviklingen bringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ingen kender selvfølgelig til, hvad der vil ske i fremtiden, men vi har et byggeri, som stadigvæk er åbent for tilbygning.

- I 1985 var der to procent af besætningerne, der var på over 500 søer, i 1995 var det 10 procent og i 2005 50 procent. Den udvikling skal man jo have in mente. Man er nødt til at forholde sig til, at der kan komme udvidelser. Den der hurtigt og dygtigt tilpasser sig fremtiden, er den, der vinder, siger Frank Madsen.

Prisbelønnet

En ting er dog sikkert: Skulle det igen komme på tale at udvide på Bjønkjærgård bliver det ikke i småtingsafdelingen.

- Skal der ske noget igen, så hedder det 500 eller 1.000 søer ekstra næste gang, siger Frank Madsen.

Indtil da kan han, familien og de ansatte nyde godt af den velproportionerede og velordnede gård, der er blevet bygget op i løbet af de seneste 12 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og det er ikke kun dem, der nyder synet og faciliteterne. Byggeriet på Bjønkjærgård har vakt opsigt i lokalsamfundet, og tidligere på året gav Ølgod Kommune en byggepris for det.

- Vi glæder os over, at folk synes, vi har fået lavet en flot ejendom. Det skal understreges, at vi har lavet rammerne, fordi vi gerne ville have det sådan, og fordi, vi synes det er rart. At andre så også synes det, glæder os, siger Frank Madsen.

Den visionære landmand var oprindelig kørt træt i faget, men en plads hos en anden fremsynet kollega fik ham til at ændre mening. At dømme ud fra resultatet af virket på gården ved Ølgod var det vist det helt rigtige valg.

Bjønkjærgård

Ejer: Frank Madsen

Drift: 1.050 søer, 25.000 smågrise a 30 kg. Og 250 hektar

I 1994 købte Frank Madsen en nedslidt ejendom uden dyr, hvor stuehuset og gylletanken stort set var det eneste, der var værd at gemme på. 12 år senere huser næsten en hektar nye bygninger 1.050 søer og beskæftiger fem ansatte.

I forbindelse med den seneste udvidelse af Bjønkjærgård har bedriftens ansatte fået optimale forhold. Velfærdsbygningen er på størrelse med et mindre parcelhus og rummer praktisk talt de samme faciliteter.

Gråkjærs gravemaskiner er igen i gang på Bjønkjærgård. Denne gang er det klimastalde og farestier, der bliver tilføjet. Det er en tilpasning til produktionen, som landede på 1.050 søer i stedet for de 900, der oprindelig var planen.