Abonnementsartikel

To stennedlægningsfræsere, der kan reducere mængden af sten i jorden med op til 70 procent, blev demonstreret til kartoffeldag i Grove. Prisen er cirka halvdelen af en traditionel stenstrenglægger

En valse, der kører den modsatte vej i forhold til en traditionel fræser, et sold, der stopper sten og andet materiale samt en kraftig konstruktion - det er blot nogle af kendetegnene for de to stennedlægningsfræsere, der blev demonstreret til temadagen om kartofler i Grove hos kartoffelavler Arne Martinussen.

Stennedlægningsfræserne blev vist frem, idet maskinerne de seneste par år har vundet indpas hos flere kartoffelavlere som et alternativ til den mere traditionelle stenstrenglægger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En nu afsluttet Farmtest med tre stennedlægningsfræsere har også vist, at mængden af sten kan reduceres med op til 70 procent ved brug af maskinerne.

Halv pris

I Farmtesten blev de tre maskiner sammenlignet med traditionel stenstrenglægning i 15 og 25 centimeters dybde, og vinderen blev ikke helt overraskende stenstrenglæggeren, der kunne reducere mængden af sten med op til 98 procent.

At stennedlægningsfræseren alligevel er et alternativ, skyldes især prisen. Finn Andersen, sælger hos Sønderup Maskinhandel A/S, der er forhandler af Muratori-stennedlægningsfræseren, fortæller:

- Prisen for en Stennedlægningsfræser er omtrent halvdelen af en stenstrenglægger. Vi har fået lavet en maskinkalkule over Muratori-fræseren kontra en stenstrenglægger. Den viser, at omkostningerne pr. time ved henholdsvis 100 og 300 timer om året er 1.005 og 720 kroner pr. time for fræseren, mens omkostningerne er 1.539 og 911 kroner for stenstrenglæggeren.

- Begge maskiner er indsat med listeprisen og samme forudsætninger til beregning af de forskellige omkostninger. Blot er der den forskel, at fræseren har en kapacitet på én hektar i timen, mens kapaciteten hos stenstrenglæggeren er sat til 0,5 hektar i timen, fortæller Finn Andersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vurder sten i jorden

Også Carl Høj Laursen, konsulent på Landscentret, vurderer, at stennedlægningsfræseren kan være et alternativ. Han mener dog, man skal vurdere omfanget af sten i jorden og have større tålmodighed i foråret, når maskinen skal i jorden.

- Til jorde med moderate stenproblemer kan maskinen være et alternativ, idet den effektivt kan behandle de lidt mindre sten. Har man til gengæld store problemer med sten og flere store sten i marken, er stenstrenglæggeren nødvendig for at få flyttet stenene effektivt, mener Carl Høj Laursen.

- Desuden skal man være opmærksom på fugtigheden i jorden. Idet stennedlægningsfræseren fungerer, som den gør, er man nødt til at vente, til jorden er tilstrækkelig tør i det øverste jordlag. Ellers er virkningsgraden på maskinen for lav, fortsætter Carl Høj Laursen.

Sold stopper stenene

Maskinen minder i princippet om en almindelig fræser. Men til forskel fra den almindelige fræser drejer valsen på Stennedlægningsfræseren i stedet den modsatte vej. Desuden er konstruktionen kraftigere end på almindelige fræsere.

Rotationsretningen på valsen gør, at jord, sten og andet materiale slynges op over valsen på maskinen. Den er åben bagtil, så materialet i princippet kan slynges bagud af maskinen. Men et sold bestående af stænger af rundjern med en specifik afstand mellem hinanden fanger sten og andre bestanddele i jorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alt, hvad der fanges af soldet, falder ned i bunden af den behandlede jord, mens den rene jord fortsætter ud gennem soldet og først lander oven på stenene et øjeblik senere. På den måde "adskiller eller lægger" stennedlægningsfræseren stenene i bunden af jorden.

For at maskinerne virker optimalt, er det derfor vigtigt, at jorden er tilstrækkelig tør. Ellers kan jorden "fanges" af soldet, så den ikke adskilles fra stenene.

- Under sådanne forhold skal man vente til jorden er mere tør. Ellers opnår man intet ud over en almindelig fræsning, hvor sten og jord ikke separeres fra hinanden, vurderer Carl Høj Laursen.

Den typiske arbejdsdybde er 30 centimeter, hvilket til dels bestemmes af diameteren på valsen. For Muratori og Remac, der var den anden af de to demonstrationsmaskiner, er diameteren henholdsvis 60 og 55 centimeter.