Abonnementsartikel

Plantedirektoratet har i dag udsendt en meddelelse, hvori man tilbagekalder sidste uges annoncering af muligheden for reduceret betaling af mængdeafgift. Samtidig varsles en ny udsendelse senere med en detailjeret information om, hvornår mængdeafgiften kan reduceres, og hvor meget den i givet fald kan reduceres.

Den nye meddelelse ventes om en måneds tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I meddelelsen i dag fra Plantedirektoratet hedder det:

”Ved en fejl har Plantedirektoratet i sidste uge udsendt Meddelelse om foder nr. 10/06, hvor det fremgår at Bekendtgørelse nr. 816 af 14. juli 2006 om betaling for foderstoffer i 2006 [1], åbner mulighed for at ansøge om reduceret betaling af mængdeafgift, hvis afgiften overstiger 2 % af produktets værdi.

Det er korrekt, at bekendtgørelsen giver mulighed for revurdering af mængdeafgiften, hvis den udgør et uforholdsmæssigt stort beløb i forhold til produktets markedsværdi, men bekendtgørelsen definerer ikke, hvornår der er tale om "et uforholdsmæssigt stort beløb" og heller ikke, hvordan afgiften i givet fald skal fastlægges.

Bekendtgørelsen giver derimod Plantedirektoratet mulighed for at "foretage en skønsmæssig nedsættelse af mængdeafgiften", når den vurderes ude af proportioner.

Plantedirektoratets ambition er at udmelde en administrativ praksis for, hvornår der er tale om en uforholdsmæssig stor afgift, og hvad afgiften i givet fald kan reduceres til, når foderbranchen har haft mulighed for at udtale sig på førstkommende Foderstofudvalgsmøde d. 24. august 2006.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der skal således indtil nærmere udmelding i en FO-meddelelse primo september ses bort fra den tidligere udmeldte definition af, hvornår der er tale om en uforholdsmæssig stor afgift og af hvad afgiften i givet fald reduceres til.