- Vi vil fortsat søge at afpasse vores slagtekapacitet til de slagtninger, vi har.

- Og det er helt klart uden for vores målsætning at agere sikkerhedsventil for de producenter, som også vil prøve at levere til anden side, konstaterer Niels Mikkelsen, formand for Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forklarer samtidig, at såfremt Danish Crown kan øge kapaciteten på nogle af sine anlæg, kan det føre til lukning af andre anlæg.

- Vi kan selvfølgelig aldrig give garantier for, hvad der sker fremadrettet, konstaterer Niels Mikkelsen. Han vil dog nødigt udtale sig om lukninger og siger, at der ikke lige nu er andre på tegnebrættet end den i Grindsted, der var på dagsordenen torsdag 3. august (efter redaktionens slutning).

Men nogle medarbejdere frygter lukning af yderligere et anlæg i denne tid, hvor antallet af svin ganske vist ser ud til at være stabilt ifølge juli-tællingen fra Danmarks Statistik, men hvor nye slagterier vil tage svin fra Danish Crown.

Det gælder Danish Meat Company i Vrå med cirka 6.200 slagtninger ugentligt fra oktober i år og Jutland Meat i Struer, som Danish Crown skal aflevere 5.000 svin til hver uge. Hertil kommer, at TiCan hele tiden fylder op for at udnytte sin kapacitet til det yderste, og at andre, mindre private slagtehuse også aftager flest mulige svin.

Med andre ord agerer Danish Crown buffer for de danske producenter af slagtesvin – og hvis giganten skal følge konkurrenterne på notering, er det nødvendigt med stadige optimeringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fortsat optimering

Danish Crown ser da også hele tiden på, hvordan der kan optimeres på de enkelte anlæg.

- Vi ser hele tiden på, hvordan anlæggene kan trimmes, så der kan køres mere igennem dem, siger Niels Mikkelsen.

Han forklarer også, at det ikke kan nytte noget at udnytte mange anlæg 100 procent, mens et eller et par stykker kører nede omkring 80 procent.

- Det er ikke optimalt, og derfor placerer vi hele tiden slagtningerne, så vi får mest muligt ud af vores slagtekapacitet.

- Men falder slagtningerne, eller får vi mulighed for at øge kapaciteten, vil det kunne betyde lukning af anlæg, erkender han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At det lykkes for Danish Crown at optimere, taler tallene også deres tydelige sprog om. For i 2004 blev der i gennemsnit slagtet 1,1 million pr. anlæg, mens der i 2005 blev slagtet 1,6 million svin. Og ifølge Niels Mikkelsen bliver gennemsnittet højere her i 2006.

Men lige nu er der ikke konkrete planer om lukninger udover i Grindsted, som efter alt at dømme standser med udgange af september 2006.

Startvanskeligheder

En af begrundelserne for at bygge storslagteriet i Horsens var, at der fortsat var politisk vilje til at have en stor produktion af slagtesvin i Danmark. Men stigningen blev blandt andet på grund af danske miljøregler til et fald – som især rammer Danish Crown.

- Men det var ikke en fejl at bygge slagteriet, for der var en anden og vigtigere begrundelse, siger Niels Mikkelsen.

Han forklarer, at Danish Crown havde mange uhensigtsmæssigt placerede anlæg i bykerner, hvor det ikke var fremtidssikret at investere i moderniseringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor ville vi bygge det nye anlæg i Horsens, fastslår han.

Et er imidlertid at have ambitioner om at bygge verdens mest moderne og automatiserede slagteri, et andet er at få det til at køre optimalt. Og det har knebet i Horsens.

- Det har været en stor og kompliceret opgave at få det avancerede anlæg til at køre, siger Niels Mikkelsen. Men driften er stabiliseret nu, selvom ikke alt kører, som det skal – endnu.

Men her i eftersommeren vil Danish Crown søge at nå op på de 77.000 ugentlige slagtninger, der hidtil har været målet.

Men her behøver det ikke at slutte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Op til 87.000

- Der er tilladelse til at slagte 87.000 svin pr. uge, siger Hans Weber, ingeniør ved Industrimiljø i Vejle Amt til Maskinbladet.

- Vi kan da kun håbe på, at vi kan øge slagtningerne i Horsens yderligere end de 77.000 pr. uge, siger Niels Mikkelsen.

Han forklarer, at såfremt antallet skal op over miljøgodkendelsen, vil det kræve nye investeringer i storslagteriet.