Abonnementsartikel

Fødevareministeren håber, at dynamiske landmænd kan få miljøgodkendt deres udvidelser langt hurtigere end nu, hvor VVM-godkendelserne er gået helt i stå

En af de største knaster for dynamiske landmænd har været den tid, det har taget at få kørt VVM-redegørelser igennem de offentlige systemer. Det faktum er fødevareministeren ganske godt klar over.

- Jeg vil ikke blande mig i debatten om, hvor lang tid det tager at køre VVM-redegørelser igennem, siger Hans Chr. Schmidt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men han erkender, at det har været helt urimeligt med forskellige tolkninger af reglerne ude i amterne.

- Når vi nu har vedtaget, at landbrug med over 75 dyreenheder skal godkendes efter én eneste miljøgodkendelse og ikke som nu efter flere, går jeg ud fra, at det bliver ensartet over hele landet fremover.

- På den måde kan en landmand, der investerer i Nordjylland eller på Fyn vide helt præcist hvilke regler, der gælder.

Hvor lang tid skal det efter din mening tage at få disse godkendelser i sager uden særlige komplikationer. Er det et halvt, et helt, halvanden eller to år eller endnu længere tid?

- Jeg tror alle politikere på Christiansborg, også miljøministeren, mener, at det tager for lang tid, når det kan tage op til fire-fem år, svarer Hans Chr. Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er nemlig alt for lang tid at beslutte sig på. En landmand med en staldbygning, hvor inventaret er slidt op på fire-fem år, kan jo ikke vente så længe. Så bliver det i allerhøjeste grad en risikobetonet investering, mener ministeren.

Mange knaster

Systemet skal efter hans mening være meget mere operationelt, og en behandlingstid på et til halvandet år er efter hans mening mere acceptabel, når det nye system er bragt på plads.

- Jeg håber da, at det kan gå endnu hurtigere, men det tager tid, når papirerne skal hentes ind.

- Og jeg kan forestille mig, at alle oplysninger kan datalagres, så de hurtigt kan behandles og indleveres til kommunen.

- Så måske på et halvt års tid, lyder det optimistiske bud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men så har vi et klagesystem, som har opsættende virkning, påpeger Hans Chr. Schmidt.

Så selv med et nyt system er der stadig mange knaster på vejen fra plan til virkelighed, når det gælder udvidelse af en husdyrproduktion.