Abonnementsartikel

Vejret er optimalt for græsvækst netop nu, og ifølge Landscentret Planteavl er der mulighed for at indhente noget af det tabte efter tørken. Det kræver dog, at man er opmærksom på, om markerne har kvælstof nok. Det skriver Landscentret Planteavl i en meddelelse.

De betydelige mængder regn, som august hidtil har budt på, har sat gang i væksten hos både græs og kløver igen. Samtidig er temperaturen faldet til et optimalt niveau for græs, og lysindstrålingen er på et mere passende niveau, end den har været tidligere på sommeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det betyder, at græsset efter tørkeperioden kan indhente noget af den manglende produktion, hvis betingelserne er optimale. Og de fleste betingelser for kompensatorisk vækst er tilstede nu, hedder det i meddelelsen.

Tilbage er blot at vurdere, om græsmarkernes næringsstofforsyning - især kvælstof – er tilstrækkelig til den kommende produktion. Kvælstof bør ikke være den begrænsende faktor for græsproduktionen, hvis der er kvælstof til rådighed inden for ejendomskvoten.

Hvor meget kvælstof er der behov for?

Landscentret Planteavl har lavet følgende beregning, som kan være til støtte, når du skal beslutte, om græsmarkerne skal have ekstra kvælstof i efteråret.

Behov for kvælstof til forventet udbytte i efteråret - tidligere udbragt, men ikke udnyttet kvælstof = supplerende mængde kvælstof.

Behov for kvælstof til kløvergræs i efteråret: cirka 30 kg N pr. hektar for hver 1.000 FE. Behov for kvælstof til græs i efteråret: cirka 40 kg N pr. hektar for hver 1.000 FE.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tidligere udbragt og ikke udnyttet kvælstof: Denne mængde må du vurdere ud fra, hvor meget kvælstof afgrøden har optaget efter høst af 2. slæt, men ikke er brugt til produktion af 3. slæt på grund af tørke.

Eksempel:

Forventet udbytte 4.000 FE pr. hektar. 120 kg N pr. ha – 50 kg N ikke-udnyttet = 70 kg N pr. ha i supplement.