Abonnementsartikel

Fødevarestyrelsen oplyser, at en ny kontrolstrategi har vist sig effektiv i forhold til at opdage overtrædelser af reglerne for veterinærmedicin.

Det viser en rapport om kontrol med veterinærmedicin for 2004-2005.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I 2004 fandt Fødevarestyrelsen overtrædelser i 30 procent af kontrollerne hos landmændene. I 2005 var tallet faldet til 14 procent. I samme periode steg overtrædelserne hos dyrlægerne fra 24 procent til 48 procent.

De landmænd og dyrlæger, som kontrolleres, er udvalgt, fordi de har et afvigende mønster for henholdsvis medicinforbrug og ordinering, hvilket kan være et tegn på, at de ikke overholder reglerne.

Hvert år får 200 landmænd og 40 dyrlæger uanmeldt besøg af Fødevareregionen, som kontrollerer, om de overholder reglerne for brug og ordinering af veterinærmedicin.

Derudover gennemfører Fødevarestyrelsens medicinrejsehold større regionale eller landsdækkende aktioner, hvor der er sat fokus på bl.a. medicinanvendelsen i havbrug og i kvæg- og svinebesætninger. Medicinrejseholdet har fungeret siden 2003.

Fødevarestyrelsen vil fastholde og videreudvikle den risikobaserede kontrol, og kontrollen med dyrlæger vil fortsat være et væsentligt element af medicinkontrollen, fordi dyrlægen direkte og indirekte har afgørende indflydelse på brugen af medicin i besætningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som følge af regeringens aftale om handlingsplan på medicinområdet øges kontrollen med de praktiserende dyrlæger betragteligt fra 1. januar 2007.

Alle stordyrspraktiserende dyrlæger vil fremover få besøg af Fødevarestyrelsen hvert andet år. Den nuværende kontrol foregår gennemsnitligt hvert tiende år.

Overtrædelser hos dyrlæger

De overtrædelser, der er fundet hos dyrlægerne, sker oftest i besætninger med sundhedsrådgivningsaftale, hvor dyrlægen ikke kommer tit nok på besøg i besætningen. Desuden mangler rapporterne fra besøgene eller de er mangelfulde.

Derudover ordinerer dyrlægerne bredspektret antibiotika uden forudgående resistensundersøgelse og uden indberetning om brugen til fødevareregionen. Endelig overholder en del dyrlæger ikke reglerne for ordinering og genordinering af medicin.

Overtrædelserne medfører en risiko for, at landmænd med en sundhedsrådgivningsaftale ikke får tilstrækkelig vejledning og dermed ikke får rettet op på en dårlig sundhedstilstand i besætningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ligesom der er risiko for forkert anvendelse af medicin, herunder antibiotika, og udvikling af antibiotikaresistente bakterier med fare for dyrs og menneskers sundhed.

I de tilfælde, hvor der er konstateret overtrædelser, har landmændene og dyrlægerne fået en bøde.

Rapporten kan læses og downloades på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

www.fvst.dk