Abonnementsartikel

Til trods for at tilliden i Danmark til vores egen fødevarekontrol for tiden kan ligge på et lille sted efter diverse fødevareskandaler i foråret, så ser det måske slet ikke så slemt ud, som vi går og tror.

EU har gennemført en kontrol af den danske fødevarekontrol på slagterierne, og konklusionerne er overvejende positive.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den danske kontrol af fødevaresikkerheden på slagterierne er generelt set effektiv, og der bliver fulgt op over for virksomhederne, når der findes fejl. Kontrollen er organiseret, så der er taget højde for de ting i produktionen, der kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden.

Sådan lyder den overordnede konklusion på en EU-kontrol af den danske fødevarekontrol på 14 danske kødvirksomheder, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der var dog plads til forbedringer.

- EU fandt også forhold, som kunne blive bedre, og en del af disse gode råd har Fødevarestyrelsen fulgt blandt andet med kompetenceudvikling af kontrolpersonalet, hedder det i pressemeddelelsen.

Retningslinier justeres

Fødevarekontrollen skal være mest intensiv, dér hvor der er størst risiko for, at tingene kan gå galt, og der kan opstå risiko for fødevaresikkerheden, ligesom kontrollen skal være ensartet over hele landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EU-kontrollen konkluderer, at retningslinjerne for den danske kontrol tager højde for alle disse kriterier, herunder også for hyppigheden af kontrol i den enkelte type virksomhed. Dog bemærker EU-kontrollen, at de danske retningslinjer kan være svære at forstå.

Retningslinjerne er under revision. De blev indført i 2005 som følge af omfattende ny EU-lovgivning, og de bliver justeret i år med udgangspunkt i erfaringerne fra det første år.

EU-kontrollen har besøgt 14 danske kødvirksomheder. På tre af slagterierne fandt man fejl, som burde have været påpeget, og som kunne udgøre en risiko for fødevaresikkerheden.

- Fejlene i de pågældende virksomheder er blevet rettet, og Fødevarestyrelsen har også løbende fulgt op på de kritiserede forhold. Opfølgningen forløber i alle tre virksomheder tilfredsstillende, skriver styrelsen i sin pressemeddelelse.

Påpegningen af fejlene har betydet, at Fødevarestyrelsen indfører en særlig supervision for de medarbejdere, der gennemfører kontrollen. Det betyder, at den enkelte medarbejder får en meget målrettet supervision om netop de opgaver, vedkommende udfører på den specifikke virksomhed.