Abonnementsartikel

EU-kommissionen har i februar 2006 gennemført en inspektion af den danske kontrol med dyrevelfærd. Der var generelt roser til de danske regler og til kontrollen af reglerne, men også henstillinger og forslag til forbedringer.

Henstillingerne er primært rettet mod nogle af de administrative procedurer, men også mod nogle konkrete forhold omkring behandlingen af dyrene på de kontrollerede slagterier. Fødevarestyrelsen har meldt ud, at de tager de nødvendige initiativer for at imødekomme Kommissionens henstillinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er Justitsministeriet, der er ansvarlig for den danske lovgivning på dyrevelfærdsområdet, mens Fødevarestyrelsen har ansvaret for kontrollen med, om reglerne overholdes.

- Kommissionen konkluderede i sin rapport, at de tiltag, der er blevet gennemført på slagterierne herunder vejledninger og instrukser, er i overensstemmelse med EU's regler, skriver Danish Meat Association i UgeNyt.

Den danske kontrol roses for at handle effektivt og rettidigt, når der konstateres overtrædelser. Det halter dog med at registrere resultaterne af kontrollen og kontrollere at medarbejderne får den nødvendige uddannelse samt med at bruge de mange redskaber på en ensartet måde.