Abonnementsartikel

På grund af tørken i juli er der opstået mangel på grovfoder, og der er derfor givet tilladelse til, at brakmarker kan anvendes til dyrefoder frem til 1. september. Foderet fra disse marker må dog ikke sælges

Danmark har på et møde i EU i denne måned fået tilladelse til, at foder fra udtagne arealer kan anvendes frem til 1. september. Det skriver Landmand.dk.

Det er dog en betingelse, at foderet kun bruges til egne dyr og altså ikke må sælges videre til andre husdyrhold.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilladelsen er givet på grund af tørken og gælder med tilbagevirkende kraft pr. 1. juli. Det betyder, at det er tilladt at anvende den eksisterende afgrøde på arealet til dyrefoder. Det gælder også for afgrøder, der er slået.

Desuden kan egne dyr frit afgræsse arealet, uden at det behøver at blive slået først.

Ikke tilladt at gøde

Til trods for den ekstraordinære tilladelse gælder de generelle regler for udtagne arealer dog stadig. Arealerne må ikke anvendes til såkaldte lukrative formål, som det hedder sig, og det er ikke tilladt at gødske arealerne inden 1. september.

Hvis de samme arealer skal anvendes til at opfylde udtagningspligten for 2007, må der kun tilføres gødning fra 1. september til 1. oktober.

Kort sagt: Der følger ingen gødningskvote med tilladelsen til at udnytte udtagne arealer til foder inden 1. september.