Når vi i disse år tænker i forretningsmæssig succes, falder tanken oftest på it-industrien, hvor for eksempel Bill Gates personlige indtjening og formue ikke efterlader blot et sekunds tvivl om den mega-succes, han har haft.

Men hverken it-industrien eller Bill Gates står alene med at have succes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det internationalt anerkendte amerikanske analysefirma LECG peger i en analyse fra februar 2006 således på, at den amerikanske ethanol-industri hører til blandt de største erhvervs-succeser i USA de seneste 25 år.

Baggrunden for denne vurdering er, at ikke alene er der sket en nærmest eksplosiv udvikling i fremstilling af bioethanol siden den spæde start i 1980, men der er også skabt masser af arbejdspladser, øgede husstandsindkomster hos de berørte familier, som har fået et øget skattegrundlag plus, at der spares milliarder af US-dollars tidligere brugt til import af råolie.

Og det er en udvikling, som ifølge LECG vil forstærkes yderligere i årene frem mod 2015.

Masser af majs

I august 2005 underskrev præsident George W. Bush Energy Policy Act of 2005 (EPACT05), og det var denne lov, som for alvor gav startskuddet til det kick i den amerikanske økonomi, som fremstillingen af bioethanol er.

LECG forudser, at der i 2015 er kapacitet til at fremstille mindst 39 milliarder liter bioethanol årligt, og at den faktiske produktion vil blive cirka 37 milliarder liter årligt, da anlæggene i gennemsnit udnyttes med cirka 95 procent af deres kapacitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hovedparten af produktionen vil ske på basis af majs, som det også er tilfældet her i 2006. Men hvor majs nu udgør 90,0 procent af råstoffet til bioethanol, vil denne andel falde til 86,5 procent i 2015.

I bioethanol-industrien arbejdes der hårdt på at øge udbyttet af ethanol pr. kg anvendt majs. I 2005 var det gennemsnitlige udbytte af 1,0 kg majs 0,41 liter bioethanol. I 2015 har LECG beregnet, at udbyttet vil være øget til 0,43 liter bioethanol pr. kg majs – svarende til en stigning på 5,4 procent.

Dermed skal der i 2015 bruges 7,62 millioner ton majs til fremstilling af bioethanol i USA, hvilket er cirka det dobbelte af forbruget her i 2006.

LECG regner i sine økonomiske kalkulationer ikke med, at prisen på majs himmelflugter af den grund. Dels fordi udbyttet af majs pr. hektar går op, og dels fordi farmerne i stigende grad vil tage majs ind i deres markplaner.

Men landmændene vil dog ifølge LECG få højere priser end nu for deres majs – nemlig en stigning på 25-35 procent i forhold til 2006-prisniveauet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Milliarder mere

For at nå op på produktionen af 39 milliarder liter ethanol i 2015, skal der bygges fabrikker til fremstilling af yderligere 22,7 milliarder liter bioethanol.

Bygningen af disse anlæg plus driften af såvel de eksisterende anlæg som de nye anlæg får en markant indflydelse på USA's interne økonomi, idet det såkaldte Gross Domestic Product (GDP) vil være øget med 268 milliarder kroner i 2015.

Hertil kommer, at der på samme baggrund vil være cirka 204.000 nye jobs, og at der vil være ekstra 85 milliarder kroner i forbrugernes lommer i 2015. Det svarer årligt til cirka 300 kroner pr. amerikaner til den tid.

Desuden vil det amerikanske underskud på handelsbalancen reduceres med det gigantiske beløb 1.150 milliarder kroner, som ellers ville være brugt til indkøb af råolie i perioden fra 2005 til 2015.