- Svineproduktionen er den eneste husdyrproduktion, der er fri i Norge.

Sådan lyder det tilfreds fra Kristin Ianssen, formand for den norske svineproduktion, Norsvin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Norske svineproducenter har kun et loft på 150 søer og eventuelt banken at slås med i det daglige. Men alle vil kunne etablere sig med en svineproduktion i Norge inden for disse rammer. I modsætning til kreatur-, fåre- og gedehold, der alle kræver en kvote, siger Kristin Ianssen, der netop har haft besøg af landbrugsjournalister fra det meste af verden i forbindelse med deres verdenskongres i Norge.

Men ud over at skulle forberede norsk svineproduktion på det globale marked for svinekød, er den norske forkvinde for tiden kommet på arbejde med at forene markedskræfterne med ordninger, der sikrer norsk svineproduktion almindelig udbredelse over alt i Norge.

Sagen er, at der i næsten et års tid har været overproduktion af svinekød i Norge, og der er forventninger om, at produktionen også det kommende års tid vil være ude af balance med efterspørgslen.

Der slagtes i Norge cirka 1,4 millioner svin om året, hvilket svarer til efterspørgslen på hjemmemarkedet. Men for tiden overstiger slagtningerne det hjemlige forbrug, hvilket har medført faldende afregningspriser.

Prisen ligger nu på cirka 19 kroner for de bedst klassificerede svin hos det store andelsslagteri, Gilde, men det giver ikke en attraktiv økonomi for de mindste producenter, blandt andet fordi der fratrækkes 2,70 norske kroner pr. kg til en udligningsfond.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet med denne fond er at sikre, at der fortsat er svineproduktion over hele Norge.

Slagter smågrise

Problemet med overproduktionen forsøges løst ved at slagte smågrise, der købes op til en merpris i forhold til smågrisenoteringen.

Sådan er det før lykkedes slagterierne at reducere udbuddet af svinekød, for der er ingen ambitioner om at forsøge sig med eksport. Hertil er de norske omkostninger for høje.

Men i år reduceres virkningen af denne smågrise-slagtning af, at slagterierne samtidig har hævet vægtgrænserne for at imødekomme ønsker fra svineproducenterne om en forbedret produktionsøkonomi.

Grundlaget smuldrer

- Dette forhold øger presset på afregningsprisen, og det får en række mindre producenter til at stoppe deres produktion. Derved sker der en centralisering af svineproduktionen, og det skal vi have stoppet nu, fortæller Kristin Ianssen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For med en centralisering smuldrer grundlaget for de regionale slagterier, som er nødvendige at opretholde for at sikre husdyrproduktionen spredt over hele landet, hvilket er en central del af den norske landbrugspolitik, fortæller formanden for Norsvin.

Kristin Iansson er en af de mange kvinder, der præger norsk landbrug. Hun er forholdsvis nyvalgt på posten som formand for Norsvin med baggrund i sin avlsbesætning på 40 søer.

- De norske politikere planlægger at indføre en regel om, at der skal være lige mange mænd og kvinder i råd og bestyrelser. I det spil har vi i landbruget besluttet ikke at skulle komme for meget bagefter, så der har været holdt tillidskurser for kvinder for at ruste os mentalt til at klare sådanne tillidsposter.

Kristin Iansson har selv tidligere været ansat som rådgiver i Norsvin, som hun nu er blevet formand for. For nogle år siden valgte hun i at koncentrere sig om svineavlen derhjemme sammen med hendes mand, der kombinerer jobbene som landmand og journalist.

Deres gård er på 25 ha agerjord og 60 ha skov, som gemalen klarer, mens Kristin Iansson bedre fysisk kan klare arbejdet med svinene.