Abonnementsartikel

Landbruget er ganske godt tilfreds med regeneringens udspil til finanslov for det kommende år.

Dog efterlyser præsidenten for Landbrugsraadet, Peter Gæmelke, flere virksommme initiativer til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et godt og ansvarligt finanslovsforslag, regeringen har lagt frem. Det er glædeligt, at man fortsætter den økonomiske politik, fastholder skattestoppet og sætter skub på Globaliseringsrådets arbejde. Det er godt, at man i opgangstider investerer i vores fremtidige velfærd, men jeg savner mere saft og kraft i forhold til manglen på arbejdskraft. Det er nødvendigt, at vi tager initiativer nu, siger Peter Gæmelke, og peger på, at der stadig er mere end 800.000 voksne og arbejdsduelige danskere uden for arbejdsmarkedet.

- Det må være et hovedmål for regeringen at skabe mulighed for, at en betydelig andel af denne ressource kommer ud på arbejdsmarkedet. Det kræver, at vi styrker integrationen og får skabt stærkere incitamenter til at tage et arbejde. Vi skal også indrette os, så vi bliver bedre til at tiltrække arbejdskraft fra udlandet.

- Manglen på arbejdskraft truer konkurrenceevne, vækst og velstand, og jeg kunne godt ønske mig en mere resolut og offensiv linje fra regeringen i forhold til et så påtrængende samfundsproblem.

Til gengæld glæder Landbrugsraadets præsident sig over, at regeringen med finansloven er kommet godt i gang med at udmønte arbejdet i Globaliseringsrådet – ikke mindst på forskningsområdet.

- Det er meget positivt, at regeringen nu sætter de nødvendige midler af på forskningsområdet. Det gælder om at udbygge vores styrkepositioner – blandt andet på fødevareområdet og understøtte den nye universitetsstruktur, hvor politikerne skal have modet til at forlange, at institutionerne lægger snævre særinteresser på hylderne og tager udgangspunkt i et overordnet ønske om at styrke danske forskning og uddannelse.