Det bliver medlemmerne af Roskilde Andel og SAG, som får mest egenkapital noteret på navn, når og hvis fusionen mellem de to foreninger og ØA bliver en realitet fra 1. januar 2007.

Maskinbladet Online har ud fra regnskabsoplysninger for de tre andelsejede grovvareforeninger beregnet hvor meget af andelskapitalen, der er fordelt til medlemmerne i procent af den totale andelskapital i de tre foreninger – både før og efter en eventuel fusion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Andelskapital, der er fordelt på navn, kan medlemmerne tage med sig ud af foreningen, når de ophører som aktive landmænd, mens ufordelt egenkapital bliver stående i foreningen, så længe denne eksisterer.

Beregningerne viser, at før fusionen har medlemmerne af ØA 17,96 procent af egenkapitalen sat på navn, og det vil de også have efter en eventuel fusion.

For medlemmerne af Roskilde Andel ser det noget anderledes ud, i det de før fusionen har 19,23 procent af egenkapitalen sat på navn, mens de efter en eventuel fusion vil have 43,83 procent sat på navn. Årsagen til denne ændring er, at de, såfremt fusionen vedtages, vil få overført yderligere 12,5 millioner kroner til den fordelte egenkapital, som er sat på navn.

Medlemmerne af SAG har før fusionen sat 41,31 procent af egenkapitalen på navn, og efter en eventuel fusion vil de have 63,52 procent på navn. Årsagen er her, at der overføres 5,0 millioner kroner til den fordelte egenkapital – altså den kapital, som er noteret på navn.

De to foreninger, Roskilde Andel og SAG, skal stemme om fusionen med ØA på generalforsamlinger henholdsvis 31. august og 30. august.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Medlemmerne af ØA stemmer ikke, og det bliver ØA, som er den fortsættende juridiske enhed.