Abonnementsartikel

Der er fra 1. september 2006 kommet nye regler om overdragelse af rettigheder. Det betyder, at det bliver enklere at overdrage dele af betalingsrettigheder ifølge Direktoratet for FødevareErhverv.

Nu kan rettighederne opsplittes, når de overdrages varigt uden jord – det vil sige sælger rettigheder. En opsplitning er en opdeling af en rettighed i nye mindre rettigheder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Man kan både opsplitte hele rettigheder uden at overdrage stumper af andre rettigheder først og opsplitte flere rettigheder af samme type.

Hvis rettighederne skal opsplittes og overdrages sammen med jord, skal det samlede pålydende areal på rettighederne svare til det jordareal, der overdrages.

Skemaer om overdragelse af betalingsrettigheder, der skal gælde for 2007, skal være modtaget i direktoratet senest 24. april 2007.