Abonnementsartikel

Ny undersøgelse viser, at den totale udnyttelse af kvælstof er upåvirket af gyllesepareringen - til gengæld giver separeringen en bedre fordeling af næringsstofferne

En ny engelsk undersøgelse af udnyttelse og tab af kvælstof-15-mærket gylle viser ifølge Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, at den totale udnyttelse af kvælstof er upåvirket af gyllesepareringen.

Til gengæld giver gyllesepareringen en bedre fordeling af næringsstofferne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lavt optag

- Gylleseparering ved centrifugering koncentrerer næringsstoffer og letter transport af overskydende næringsstoffer væk fra husdyrbedrifter, lyder det i forbindelse med forsøget, hvor kvælstof 15-mærket gylle indeholdende urin-15-N eller fækal-15-N blev fremstillet for at sammenligne udnyttelsen og tab af kvælstof i separeret og ikke-separeret gylle.

I forsøget var den vægtede udnyttelse af kvælstof i separeret gylle den samme som udnyttelsen i ikke-separeret gylle.

Det viste sig, at både kilden til gylle-N og separeringen havde indflydelse på tilgængeligheden af kvælstof.

Optaget af urin 15-N i den første bygafgrøde var 35-53 procent. Optaget af fækal 15-N var 21-44 procent med den laveste tilgængelighed i tørstof-fraktionen.

I den følgende efterafgrøde og bygafgrøde var optaget af 15-N lavt, nemlig fra 1-4,5 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den resterende N-effekt af gødningen i året efter udspredning var én procent for den flydende fraktion, tre procent for gyllen og fem procent for tørstof-fraktionen. Mængden af 15-N, der var tilbage i jorden 15 måneder efter udspredning, var 30-53 procent for urin-N og 44-61 procent for fækal N, lyder det fra Landscentret.