Abonnementsartikel

Der er flere udfordringer, som man skal være opmærksom på, når man vil sikre en optimal opblanding og udfodring af vådfoder

Alle kender det fra det daglige arbejde for eksempel i husholdningen.

Fedt og vand er to modsatrettede komponenter som ikke arbejder specielt godt sammen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det samme gør sig gældende ude i hjemmeblanderens blandekar. Det er svært at blande fedt og vand. Det kan medføre udfordringer i hverdagen, som man bør have fokus på for at sikre en korrekt opblanding og udfodring af vådfoder.

En dårlig opblanding af de to komponenter- se billedet - kan medføre tilstopning af transport- og foderrør med efterfølgende stop i udfodringen.

Det er rent ud sagt temmelig træls at skulle bruge en søndag formiddag på at spule rør eller ligefrem save rør over, for at få gjort rent og få gang i systemet igen.

Der kan opstå belægninger i vådfodertanken, og der kan ske en generel dårlig opblanding af alle foderkomponenter med uensartet foder til følge. Ligeledes kan en ujævn fordeling af foderfedt give anledning til smagsforstyrrelser, som kan påvirke ædelysten til foderet.

Rigtigt fra begyndelsen

Ved brug af vådfoderfedt er det vigtigt, at fedtet er tilsat emulgator. Fedtet skal holdes varmt - 60-65 grader celsius - hele vejen frem til iblanding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Falder temperaturen for meget inden iblanding begynder det at størkne, og en ordentlig opblanding er umulig.

Ved iblanding af fedt skal der bruges dyse med højt tryk og en tynd stråle eller spraymetode. Bliver fedtet blot pumpet ind fra oven, vil det lægge sig ovenpå vandet som flydelag.

Man skal også have styr på i hvilken rækkefølge man blander komponenterne.

Det bedste resultat fås ved først at tage vand og eventuelt valle ind. Herefter fedt efterfulgt af en så kraftig omrøring som muligt for at opnå dispergering - se billede. Herefter tilsættes korn, øvrige tørre råvarer og til sidst mineralblanding.

Styr på hygiejnen

Det kan ikke siges tit nok. Hygiejne og rengøring af blandekar og fedttank er vigtige faktorer, der skal være i orden for at undgå problemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skyl og rengør blandekar en gang om ugen. Specielt den del af karet, som ikke er i konstant berøring med suppen.

Rengøring af fedttank er straks mere problematisk, da det ikke er nogen let opgave. Men manglende hygiejne i fedttanken kan resultere i harsk fedt, som ødelægger emulgatoren og dermed dens virkning, og så har man balladen.

Har man ikke selv mod på opgaven, findes der firmaer, som har specialiseret sig i en sådan rengøringsopgave.

Helt friske meldinger fra praksis lyder på, at sojaolie er nemmere at arbejde med i vådfoder frem for svinefedt. Det anbefales dog ikke at bruge over to procent sojaolie til slagtesvin, da det påvirker kvaliteten af slagtekroppen.

På Vitfoss' hjemmeside kan man finde en checkliste, der kort beskriver hvilke faktorer man skal være særligt opmærksom på ved håndtering af fedt i forbindelse med vådfoder.