Salget af avlssvin i Danmark ventes at sætte ny rekord i år. Det skyldes ikke mindst, at danske svineproducenter i stort antal har omlagt deres strategi, hvad angår avlsdyr.

Tidligere var det sundhedsniveauet, der talte mest i primærproduktionen, og besætningerne holdtes derfor lukket for indkøbte dyr. Hundyrene lagde man selv til via egen kernebesætning, og de nyeste avlsgener blev tilført via indkøbt sæd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er to forhold, der gør sig gældende i den ændrede strategi, siger direktør Peter Skov Madsen, SPF-Selskabet, der omsætter langt de fleste danske avlsdyr.

- For det første er der kommet fokus på, at det kan betale at have de rigtige gener hos moderdyrene. Det er specielt frugtbarheden, soholderne ser på, og der fås flere levendefødte grise via det nyeste avlsmateriale.

-Desuden sælger mange soholdere smågrisene, og der er penge i at kunne dokumentere, at man i besætningen har de bedste gener, hvad angår tilvækst og foderudnyttelse.

- Jeg tror, den ændrede strategi er udtryk for, at der skal optimeres på alle felter, og i den forbindelse kommer man ikke uden om avlsmaterialet, siger Peter Skov Madsen.

Ingen større risiko

Løbende indkøb af moderdyr er blevet udbredt efter, at det er blevet dokumenteret, at hvis man overholder betingelserne for karantæne for de indkøbte dyr, er der ingen større risiko for uønsket smitte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Betingelsen er, at man lader de indkøbte dyr gå i karantænestalden, indtil moderbesætningen har været gennem sundhedstjekket og er erklæret fri for de forskellige sygdomme. Der går minimum 42 dage eller i genemsnit 60 dage, før de nye avlsdyr kan frigives.

- Det er altafgørende, at disse betingelser overholdes, men det viser sig ikke at være et problem, når svineproducenterne har sat avlsdyrindkøbene i faste rammer, siger SPF-direktøren.

10-20 procent større salgSalget af avlsdyr til danske svineproducenter ventes i indeværende regnskabsår at komme op på 270.000. De foregående år har salget også ligget på et højt niveau på 220.000-250.000 dyr. Det vil sige, at salget i år ventes at stige 10-20 procent.

Det er dog ikke kun den ændrede avlsdyrstrategi i primærproduktionen, der trækker det større salg. Også etableringen og saneringen af mange store besætninger på 500–1000 søer tæller godt i salgsstatistikken.

Det øgede salg på hjemmemarkedet sammen med en øget eksport har medført ventetider på større leverancer. Afhængig af ønsket sundhedsstatus på sopoltene kan der være op til et års ventetid på store leverancer til nye sobesætninger.

Derfor efterlyser SPF-selskabet nye besætninger, der vil omlægge til opformering, samt nuværende besætninger, der kan og vil udvide. Under alle omstændigheder lyder SPF-Selskabets anbefaling er at bestille avlsdyr i rigtig god tid.