Det er muligt at opnå op til 60 procent tilskud til etablering af læhegn, hvis man supplerer læplantning med nogle miljøvenlige foranstaltninger til gavn for blandt andet insekter og vildt.

Det skriver HedeDanmark i en meddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

HedeDanmark beskriver kort reglerne for det forhøjede tilskud:

1) Der må ikke pløjes dybere end de lokale forhold tilsiger

2) Før en plantning skal det lokale museum forespørges, hvorvidt det vil acceptere en pløjning - typisk en reolpløjning - dybere end normal landbrugspløjning. Er der formodning om, at der ligger fortidsminder eller lignende begravet i jorden, må lodsejeren nøjes med almindelig jordbearbejdning.

Derudover skal lodsejeren vælge mindst 3 ud af 6 følgende tiltag. Tiltagene skal fastlægges i den enkelte ansøgning.

- 1. Økologisk renholdelse

Artiklen fortsætter efter annoncen

- 2. Udyrket stribe

- 3. Insektvold (Beatle Bank)

- 4. Huller i hegnet

- 5. Trampesti

- 6. Hjemmehørende arter