Den internationale organisation for forskere inden for teknik til jordbruget har valgt en dansker som kommende præsident: Agronom Søren Pedersen, afdelingsleder ved Danmarks JordbrugsForskning, æresdoktor ved Sveriges Lantbruksuniversitet, overtager den indflydelsesrige post i CIGR, Commission Internationale du Génie Rural i 2009 og virker indtil da som vicepræsident.

Søren Pedersen har i sin 40-årige forskningskarriere beskæftiget sig med en lang række emner inden for jordbrugsteknik med hovedvægten lagt på staldklima. Arbejdspladsen har derfor i snart 30 år været Forskningscenter Bygholm i Horsens.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I mange år arbejdede Søren Pedersen meget med ventilering af stalde herunder arbejdsmiljøet. Søren Pedersen har skrevet lærebøger i staldklima og er i dag en af verdens mest kendte forskere inden for området.

Organisationsarbejde er ikke nyt for Søren Pedersen. Han har været formand for en afdeling under Nordisk Forening for Jordbrugsforskere og for en af de i alt syv underafdelinger i CIGR.

CIGR blev oprettet i Belgien i 1930 og fungerer som paraplyorganisation for en lang rækkeregionale organisationer inden for forskningen i jordbrugsteknik. I eksempelvis Japan er 900forskere medlemmer af CIGR, i USA 800.

Forskerne i organisationen beskæftiger sig med teknik til mark og stald i meget bred forstand. I de seneste 10 år har forskningen i stadigt højere grad fokuseret på jordbrugets indflydelse på miljøet - ikke kun i de vestlige lande, men overalt på kloden.