Abonnementsartikel

1. november venter NNF (Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet) og Jutland Meat at få dommerens tilkendegivelse i sagen, som NNF har rejst om manglende løn til fem ansatte på det nystartede slagteri.

De fem medarbejdere var blevet ansat på slagteriet, når det skulle starte op. Men igangsætningen blev rykket, hvorved de nyansatte stod uden arbejde – og løn – fordi de havde opsagt deres gamle arbejde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jutland Meat mener sig dækket ind af, at forudsætninger for den forventede opstart ikke holdt, og at slagteriet derfor ikke var forpligtet til at betale løn, før medarbejderne reelt var startet på slagteriet.

Parterne afventer nu dommerens tilkendegivelse 1. november, hvorefter parterne kan bede om en egentlig domsafsigelse i denne principielle sag.