Abonnementsartikel

Regeringen er klar med fusionsudspil for universiteterne i oktober, men Socialdemokraterne tror dog ikke på et hurtigt forlig, oplyser Altinget, Helle Ib.

Landbruget får ikke sine ønsker opfyldt med hensyn til at samle kernen i al forskning i jordbrug og fødevarer på Aarhus Universitet. Samtidig står det klart, at de to områder, jordbrug og forskning, fortsat vil være spredt på flere steder, når regeringen om kort tid præsenterer sit endelige bud på, hvordan landkortet for fremtidens universiteter og sektorforskningsinstitutioner kommer til at se ud.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Videnskabsminister Helge Sander (V) styrer mod at kunne levere regeringens bud inden efterårsferien, efter at have lyttet til de involverede aktører. Han begraver nu endeligt landbrugets drøm om at få samlet kernen i jordbrugs- og fødevareforskning under Aarhus Universitet. En model, der ville indebære, at Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) skulle høre under Aarhus Universitet.

Også andre aktører har peget på det fordelagtige i at samle indsatsen ét sted. Blandt andet har Forbrugerrådet advaret imod en opsplitning af fødevareforskningen.

Afviser DTU-udflytning

Helge Sander har også afvist den idé, som på et tidspunkt har været fremme i debatten om at flytte en del af KVL’s aktiviteter ud på DTU. Hverken opsplitning af KVL eller sammenlægning med Aarhus Universitet, som landbruget ønsker, vil ministeren honorere.

- De forslag, som er blevet bragt i spil i slutfasen, er blevet vurderet meget klart i KVL’s bestyrelse, og meldingen er klar: Dem ønsker man ikke. Og det har jeg til sinds at følge. Fordelene ved snitfladerne til Københavns Universitet er så klare, at man ikke vil give afkald på det, siger Helge Sander.

Hans indstilling er, at jordbrugsforskning bliver i Aarhus sammen med blandt andet Danmarks Miljøundersøgelse. Et af de aktuelle udeståender er, hvor institutionen Danmarks Fødevareforskning skal placeres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flertallet i bestyrelsen er skiftet undervejs, og et snævert flertal har anbefalet fusion med KVL og dermed Københavns Universitet frem for DTU.

S: Naivt at løsning nås inden nytår

- Det gør det sværere for mig, at der ikke er nogen markant indstilling. Begge løsninger er udmærkede. Man får noget med både den ene og den anden, siger Helge Sander:

- Jeg kan ikke sige, hvad det ender med i slutspillet, men som kortene er fordelt nu, vil de tre fødevare- og landbrugsinstitutioner blive placeret på tre nye, markante institutioner – Århus, København og DTU,” siger han.

Socialdemokraterne har afvist, at der kan træffes hurtigere beslutninger, og de har kaldt det ”naivt” at tro, at alle institutioner kan gå i gang med fusionerne allerede fra nytår. Men ifølge Helge Sander er der en ”imponerende enighed” i langt hovedparten af fusionsplanerne.

- Tidsplanen skrider ikke, fastslår han.