Abonnementsartikel

Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) efterlyser sammen med LO engagement og handling fra kommunerne med hensyn til at få fat i nydanskerne på arbejdsmarkedet.

- Virksomhederne og medarbejderne har åbnet døren på vid gab. Viljen til at yde et socialt engagement er stor. Personalepolitikken er tunet ind på at modtage nydanskerne, lyder det i en pressemeddelelse fra SALA og LO's fællesudvalg om øget beskæftigelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det eneste, der mangler for en succesfuld integration, er, at nydanskere lærer SALA-områdets brancher at kende og får lyst til at arbejde inden for områderne.

- Det er derfor afgørende, at SALA-området sammen med AF og kommunerne finder modeller til at visitere motiveret arbejdskraft hertil, lyder det fra udvalget.

Fællesudvalget er ved at afslutte projektet "Mangfoldighed på arbejdspladsen", hvis formål har været at skabe bedre grundlag for integration af nydanskere på SALA- og LO-området.

Otte virksomheder har siden april 2005 arbejdet med holdninger, organisations-forandringer, fastsættelse af centrale værdier for virksomheden og hvilke mål, man på den enkelte arbejdsplads vil sætte sig for integrations-indsatsen.

Erfaringerne viser blandt andet, at virksomhederne er parate til at modtage nydanskerne, men ikke får nogen ansøgninger, og at visitering af potentielle jobansøgere via AF og kommunerne udebliver helt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektet og erfaringerne rundes af med en konference på Hotel Scandic i Kolding i morgen, onsdag 4. oktober.