Abonnementsartikel

Direktoratet for FødevareErhverv har forlænget ansøgningsfristen for tilskud til jordfordeling frem til 1. november 2006.

Landmænd og andre jordejere kan få økonomisk hjælp til at omfordele jorden imellem sig, så markerne eksempelvis kommer til at ligge tættere omkring gården. Eller der bliver bedre muligheder for at pleje naturen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fordelene ved jordfordeling er mange. Ved at samle markerne omkring sine bygninger og maskiner skal landmanden bruge mindre tid på at komme rundt mellem markerne. Samtidig kan det blive nemmere eksempelvis at vande markerne eller placere afgrøderne mere hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. På den måde kan landmanden effektivisere den daglige landbrugsdrift - og samtidig spare miljøet for den ekstra trafik mellem markerne.

Jordfordeling kan også komme naturen direkte til gode. Marker, hvor jorden er særligt sårbar i forhold til at beskytte grundvandet, kan tages ud af den intensive landbrugsdrift og lægges om til fx vådområder eller plantes til med skov. Og i stedet kan landmanden få andre arealer, som er mere velegnet til landbrug.

I øjeblikket er 24 jordfordelingsprojekter i gang med støtte fra direktoratet og EU. Den ene halvdel er mindre, lokale omlægninger med 5-10 ejendomme, mens den anden halvdel er større omlægninger, som kan involverer helt op til 90 ejendomme. Indtil videre har direktoratet bevilget over 20 mio. i støtte til landdistriktsjordfordelinger

Tilskud til jordfordelingsprojekter dækker 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter, som blandt andet omfatter:

* honorar til landinspektører, advokater el. lign. til rådgivning og hjælp ved større jordfordelinger – dog ikke i de små jordfordelinger med 5-10 ejendomme

Artiklen fortsætter efter annoncen

* udgifter til møder i henhold til jordfordelingsloven og landbrugsloven

* honorar til landinspektør for opmåling og udarbejdelse af den matrikulære sag

* gebyr for notering af jordfordeling i matriklen

Jordejere kan få tilskud til jordfordelinger, hvis de:

* sker efter jordfordelingsloven

Artiklen fortsætter efter annoncen

* forbedrer ejendommenes placering i forhold til den omliggende jord

* forbedrer strukturen i det pågældende område

* forbedrer natur- og miljøforholdene

* planlægges af en person med erhvervsansvarsforsikring, som opfylder direktoratets krav

* ejendommene opretholdes i mindst fem år