Abonnementsartikel

Danish Crown har sænket noteringen for svin for næste uge med 20 øre. Det betyder, at slagteriet betaler 9.50 kr pr. kg for slagtesvin inden for standardvægten, det vil sige med en vægt mellem 70 kg og 85,9 kg.

Søerne falder ligeledes 20 øre pr. kg. Det vil sige, at der betales 7,40 kroner pr. kg for søer over 129,9 kg. Noteringen for orner falder ligeledes 20 øre pr. kg – til 6,40 kr. pr. kg.