Abonnementsartikel

I flere kvægbesætninger herhjemme er effektiviteten på malkerobotter så høj, at hver robot kan malke over to ton mælk af i døgnet.

Det er DeLaval, der har lavet en registrering af mælkeydelsen fra besætninger med i alt 250 af firmaets VMS malkerobotter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For den bedste femtedel gælder det, at mælkeydelsen for hver malkerobot i gennemsnit ligger på 2.037 kg EKM i døgnet, oplyser DeLaval i en pressemeddelelse.

- Det er et meget flot resultat, for det viser, at malkerobotten bliver udnyttet godt, siger Peter Eskesen, der er VMS-rådgiver i DeLaval.

I forhold til en tilsvarende undersøgelse sidste år er der tale om en stigning på omkring 100 kg.

- Stigningen skyldes en kombination af stigende mælkeydelse, og at landmanden i gennemsnit har fået to-tre køer mere pr. robot, siger Peter Eskesen.

De højestydende besætninger ligger på 2.400 – 2.600 kg mælk pr. robot i døgnet, mens gennemsnittet for samtlige besætningerne ligger på 1.697 kg EKM i døgnet. Hos den bedste femtedel har køerne i gennemsnit en ydelse på 32 kg EKM pr. ko i døgnet, hvilket svarer til 12,1 kg pr. malkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Firmaets registreringer viser, at køerne i gennemsnit malkes 2,5 gange i døgnet, hvilket passer meget godt til dét, man anbefaler.

- Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange gange køerne bliver malket. Vores erfaring er, at den bedste effektivitet opnås ved 2,4-2,6 malkninger pr. ko i døgnet, samtidig med at mælkemængden pr. malkning ligger på 12-14 kg mælk, siger Peter Eskesen.

Firmaet forventer at have omkring 350 malkerobotter i drift ved udgangen af året fordelt på 160-170 besætninger landet over.