Abonnementsartikel

Fremover vil Direktoratet for FødevareErhverv ikke længere kræve samtykke fra panthaver som en betingelse for, at landmænd kan overdrage pantsatte betalingsrettigheder.

Tidligere krævede overdragelser af pantsatte rettigheder et samtykke fra panthaveren. Det krav falder nu bort. Efter en overdragelse af betalingsrettigheder vil panthaveren stadig have pant i betalingsrettighederne, selvom de nu ikke længere befinder sig hos overdrageren.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Når overdragelsen af pantsatte rettigheder er gennemført, modtager både panthaver og erhverver et registreringsbrev fra direktoratet om, at der er pant i de rettigheder, der nu befinder sig hos erhververen.

Erhververen kan herefter selv tage kontakt til panthaveren, så panthaveren eventuelt kan give direktoratet besked om, at pantet skal bortfalde.

På direktoratets hjemmeside kan man finde blanketter omkring frigivelse af pantet