Abonnementsartikel

Smågrisefoder med et proteinkoncentrat fra cellekernen af en særlig type gærceller giver lavere dødelighed og bedre tilvækst, fremhæver Alltech på basis af testresultater

Engang var det god latin, men i dag er meningerne delte, og flere foderstoffer har helt fjernet fiskemelet fra smågriseblandingerne, og derfor er det gode spørgsmål, om fiskemel bør være selvskrevet i blandinger til smågrise og nyfravænnede grise.

Generelt har resultaterne af afprøvninger af alternativer til fiskemel ikke været lovende. Enkelte produkter har klaret sig lige så godt som fiskemel, men angiveligt er det indtil videre kun NuPro2000, der har givet bedre produktionsresultater, når det erstattede noget af fiskemelet i smågriseblandingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den additive effekt, som opnås ved brugen af Nupro2000, skyldes angiveligt det høje indhold af nukleotider. Nukleotider udgør et væsentligt grundlag for opbygningen af DNA i muskler og væv - især hos nyfødte grise.

Desuden styrker nukleotider immunforsvaret. Alt sammen er bekræftet fra forsøg med spædbørn.

Færre døde grise

Allerede i 2004 blev NuPro2000 testet af Dansk Svineproduktion (meddelelse nr. 526), og her viste det sig, at de smågrise, der blev fodret med NuPro2000, klarede sig bedre end smågrisene, der fik tildelt foder, hvor den letfordøjelige proteinkilde udelukkende bestod af fiskemel og vallepulver. NuPro2000 gav færre døde grise, en bedre tilvækst, og der var en tendens til en forbedret produktionsværdi i forhold til grisene på kontrolfoderet.

- Nupro2000 erstatter ikke fiskemelet alene, og der findes i dag ingen produkter på markedet med den samme sammensætning af protein og aminosyre, som alene kan erstatte fiskemel.

- Men Nupo2000 og andre proteinkilder som højproteinrige sojakilder er derimod et ganske udmærket alternativ, forklarer Kurt Skovsted, teknisk chef hos Alltech.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styrker immunforsvaret

NuPro2000 er et proteinkoncentrat, der består af cellekernen fra gærsvampen Saccharomyces cerevisiae. Da produktet er rigt på protein, kan det anvendes som et alternativ til andre letfordøjelige proteinkilder som eksempelvis fiskemel, mælkeprotein og lignende.

Desuden har NuPro2000 et højt indhold af nukleotider, som blandt andet tilsættes modermælkserstatninger på grund af dets gavnlige indflydelse på immunforsvaret, tarmsundheden samt udviklingen af tarmkanalen hos det spæde barn.

Selvom nukleotiderne har en gavnlig effekt på immunforsvaret, erkender Kurt Skovsted, at man ikke fandt nogen forskel i frekvensen af diarré eller behandlinger i det forsøg, som Dansk Svineproduktion gennemførte med NuPro2000.

- Årsagen til dette skal tilskrives det faktum, at behandlingsfrekvensen generelt var lav i besætningen, siger Kurt Skovsted.

- Til gengæld var der en markant lavere dødelighed hos NuPro-grisene i forhold til kontrolholdet, og det kan formentlig tilskrives nukleotidernes gavnlige effekt på immunsystemet, mener han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Velsmag giver fordele

- NuPro2000 er særdeles velsmagende for grisene og øger dermed foderoptagelsen, fortæller Kurt Skovsted.

Fodereffektiviteten bliver heller ikke ringere, snarere tvært imod. Udenlandske forsøg har tværtimod vist en forbedret fodereffektivitet.

- Det skyldes formentlig det faktum, at der er en god balance mellem de essentielle aminosyrer i produktet, hvilket har en positiv effekt på tilvæksten, siger Kurt Skovsted.

Kontrolfoder Foder

(fiskemel) (NuPro2000)

Artiklen fortsætter efter annoncen

4-7 uger

Daglig tilvækst, g 166 172

Daglig foderoptagelse, FEs 0,28 0,30

FEs pr. kg tilvækst 1,73 1,74

7-12 uger

Artiklen fortsætter efter annoncen

Daglig tilvækst, g 518 551

Daglig foderoptagelse, FEs 0,96 1,02

FEs pr. kg tilvækst 1,85 1,85

4-12 uger

Daglig tilvækst, g 374 397

Artiklen fortsætter efter annoncen

Daglig foderoptagelse, FEs 0,68 0,72

FEs pr. kg tilvækst 1,82 1,82

Produktionsværdi, indeks 100 105

I alderen fire-syv uger indeholder kontrolfoderet ni procent fiskemel og fem procent vallepulver. Heraf erstattes top procent fiskemel og en procent vallepulver i forsøgsfoderet med 2,5 procent NuPro2000. Grisene fik også tildelt disse to blandinger i farestalden fra dag 14 og indtil fravænning.

I alderen 7-12 uger indeholder kontrolfoderet syv procent fiskemel, hvoraf cirka 1,6 procent fiskemel erstattes med 2,5 procent NuPro2000 i forsøgsfoderet. Kilde: Meddelelse nr. 526, Dansk Svineproduktion

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kontrolfoder Foder

(korn, soja- og kartoffelprotein) (NuPro2000)

1-2 uger efter fravænning

Daglig tilvækst, g 365 375

Daglig foderoptagelse, g 338 345

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kg foder pr. kg tilvækst 1,28 1,26

3-4 uger efter fravænning

Daglig tilvækst, g 562 570

Daglig foderoptagelse, g 794 786

Kg foder pr. kg tilvækst 1,42 1,38

1-4 uger efter fravænning

Daglig tilvækst, g 414 422

Daglig foderoptagelse, g 566 566

Kg foder pr. kg tilvækst 1,37 1,34*

*) Statistisk sikker forskel

Kilde: Hunziker et al., 2002.

NuPro2000 gav i et dansk forsøg færre døde grise, en bedre tilvækst og der var en tendens til en forbedret produktionsværdi i forhold til grisene på kontrolfoderet.