Abonnementsartikel

På grund af forbrugernes stigende smag for økologiske varer er der behov for at afsætte tilstrækkelige midler på finansloven til økologisk drift i det nye landdistriktsprogram.

Det er et af de tungtvejende budskaber på Dansk Landbrugs Økologiudvalgs årsmøde i Horsens.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I disse måneder planlægger en del landmænd at omlægge til økologisk drift, men fødevareministeren har endnu ikke villet give tilsagn om fremtiden for tilskuddet til økologisk drift på trods af adskillige opfordringer herom fra Dansk Landbrugs Økologiudvalg.

- Med det manglende tilsagn er fremtiden usikker for kommende økologer. Især fordimidlerne i landdistriktsprogrammet er blevet beskåret og fremover også skal dække flere områder, siger Gert Holst Hansen, der er formand for Dansk Landbrugs Økologiudvalg.

Han understreger, at økologisk landbrug opfylder mange formål og står for hensyntagen til natur, miljø, sundhed og dyrevelfærd samt i mange tilfælde øget beskæftigelse lokalt.

- Økologistøtten er en kompensation for disse samfundsmæssige fordele. Derfor har vi med støtte fra Dansk Landbrug en klar forventning om, at regeringen ikke vil foretage nedskæringer iøkologistøtten i forslaget til nyt landdistriktsprogram, som forventes fremlagt inden for meget kort tid siger Gert Holst Hansen.

- Vores beregninger viser, at der er behov for at afsætte mere end 200 millioner kroner om året, hvilket svarer til en fjerdedel af hele landdistriktsprogrammet, for at kunne opretholde støtten til både de nuværende økologiske arealer og de nødvendige udvidelser, supplerer Johannes Nebel, der er næstformand for Dansk Landbrugs Økologiudvalg.